English
Czech
Serbian

Najčastejšie kladené otázky

1)   Komu sú tábory určené?
2)   A čo ak moje dieťa nevie po anglicky?
3)   Ako moje dieťa porozumie lektora?
4)   Koľko detí je v jednej skupine?
5)   Nie je to príliš veľa detí v skupine?
6)   Kto sú lektori?
7)   Sú lektori dostatočne kvalifikovaní?
8)   Čo moje dieťa počas campu čaká?
9)   Čo moje dieťa robiť určite nebude?
10) Môžem vedieť, čo moje dieťa v tábore robí?
 

1. Komu sú tábory určené?
Tábory sú určené pre deti vo veku od 6 – 14 rokov. Celý program tábora je zostavený pre uvedenú vekovú kategóriu detí, odvíja sa od konkrétneho veku detí v skupine, ale každá aktivita je navrhnutá tak, aby bola pre deti zábavnou, hravou a priaznivá pre rozvoj ich jazykových znalostí.
 

2. A čo ak moje dieťa nevie po anglicky? 
To vôbec nevadí, každý musí predsa niekde začať a naše tábory sú skvelou a zábavnou cestou ako deti s anglickým jazykom zoznámiť.
 
3. Ako moje dieťa porozumie lektora?
Každý vedúci letného tábora SIDAS absolvoval špeciálne školenie zamerané na vedenie skupiny detí v tábore. Náš management využiva svoje skúsenosti a vedomosti  k tomu, aby zabezpečil, že každý vedúci tábora môže viesť tabor príjemným a efektívnym spôsobom. Pokiaľ mate pocit, že sa Vaše dieťa bude cítiť istejšie, ak si prinesie prekladový slovník,  potom si ho samozrejme môže priniesť. Naši lektori však používajú pomôcky ako obrázkové slovníky a sú dobre pripravení a schopní viesť viesť všetky aktivity, kvízy, športy a  hry  v   primeranom leveli angličtiny.
 
4. Koľko detí je v jednej skupine?
Priemerne sa v skupine nahádza 12 – 16 detí.
 
5. Nie je to príliš veľa detí v skupine?
Vôbec nie. Výskumy ukázali, že 12 až 15 detí je optimálne číslo pre skupinu. Toto číslo je vhodné pre interakciu medzi lektorom a deťmi, “team-building” cvičenia a vlastne všetky  aktivity, ktoré sa v programme nachádzajú sú navrhnuté pre takýto počet detí v skupine.
 
6. Kto sú lektori?
Každý vedúci tábora je anglický “native speaker”, čo znamená, že obyčajne pochádzajú z Veľkej Británie, Írska, Kanady, Južnej Afriky, Austrálie a USA. V mnohých prípadoch sú vedúcimi tábora vysokoškolskí študenti alebo učitelia anglického jazyka, ktorý pracujú počas školského roka a majú záujem o zábavnú alternatívu učenia počas prázdnin.
 
7. Sú lektori dostatočne kvalifikovaní?
Mnohí z nich sú certifikovaní lektori alebo majú dostatočné skúsenosti s vyučovaním detí, iní práve získavajú potrebnú kvalifikáciu.
 
8. Čo moje dieťa počas campu čaká?
Vaše dieťa sa bude zúčastňovať množstva rôznych zábavných aktivít, ktoré budú zamerané  na aktívne učenie v uvoľnenej a prívetivej atmosfére. Tieto aktivity budú prispôsobené veku a jazykovej úrovne detí v skupine, pričom každá aktivita je podstatná pre Vaše dieťa. Nové slovíčka a frázy sa deti naučia s úsmevom na tvári, deti budú pracovať v malých skupinkách na celotýždňovom projekte, ktorý vyvrcholí v piatok, kedy ho deti v záverečnom predstavení predvedú rodičom. Každá aktivita je zameraná na zábavnú výučbu v bezpečom a známom prostredí anglického campu.
 

9. Čo moje dieťa robiť určite nebude?
Vaše dieťa sa definitívne nebude nudiť celý deň v triede a písať jeden riadok za druhým, klasické gramatické cvičenia. Naše Anglické Denné Letné Tábory sú vzdelávacie, ALE NIE SÚ ako tradičné školské hodiny angličtiny, ktoré Vaše deti navštevujú celý rok.
 

10. Môžem vedieť čo presne moje dieťa v tábore robí?
Samozrejme, že môžete. Na základe našich skúseností veríme, že je lepšie ak rodič po  krátkej chvíli dieťa nechá v tábore s kamaríátmi a lektorom. Deti sú väčšinou uvoľnenejšie pokiaľ s nimi rodič nie je v tábore  a naši lektori sú školení na to, aby deťom prienisli to najlepšie. Prosím, neváhajte sa vedúceho tábora na konci dňa opýtať, čo skupina počas dňa robila a naši lektori Vám poskytnú detailné informácie.

Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2024. sidaschool.com. All rights reserved.