English
Czech
Serbian

Aktívny anglický týždeň (AEW)

Jedinečný program, ktorý navrhol a vytvoril náš generálny riaditeľ - p. David Schofield. Tento projekt zostavil na základe svojich dlhoročných skúseností s vyučovaním detí, tínedžerov a dospelých v strednej Európe a zmixoval ich so svojím iniciatívnym plánom zostaviť mimoriadne efektívne vyučovanie. Program "Active English Week" bol uvedený do škôl v roku 2007 a odvtedy sa ho zúčastnilo viac ako 100 000 žiakov vo veku od 6 do 16 rokov. V súčasnosti sa tento program organizuje na Slovensku a v Čechách.Ponuku týchto programov plánujeme rozšíriť v blízkej budúcnosti aj do ďalších stredoeurópskych krajín.

Tohto programu sa môžu zúčastniť deti od prvého po posledný ročník na základnej škole. Program kurzu bude prispôsobený veku a jazykovej úrovni detí v danej skupine. Kurz môžu absolvovať aj deti rôznych jazykových úrovní, dokonca ak by deti boli úplní začiatočníci, naši lektori im radi pomôžu prekonať akékoľvek obavy z angličtiny pomocou efektívneho spôsobu učenia. Študenti s pokročilou úrovňou angličtiny môžu vyťažiť ešte viac z priameho kontaktu s anglickým "native" lektorom ako aj z rozmanitosti rôznych kultúr, ktoré sú s anglickým jazykom spojené. Tieto aspekty nie sú žiakom za normálnych okolností dostupné a preto je  tento kurz pre žiakov veľkou príležitosťou.  

Ak patríte medzi  4-ročné alebo 8-ročné stredné školy, alebo medzi gymnáziá či odborné školy, kurz  "Active English Week" prinesie aj Vám niečo špeciálne,  obzvlášť keď sa študenti Vašich škôl pripravujú na maturitné skúšky. Náš program je považovaný za úspešný , ale zároveň potvrdil, že týždeň strávený s anglickým  " native lektorom " bol veľmi nápomocný pre študentov a prispel k  zlepšeniu ich jazykových zručností bez ohľadu na ich počiatočnú jazykovú úroveň.

Aktívny anglický týždeň ( AEW ) predstavuje intenzívnu formu výučby angličtiny. Kurz prebieha od pondelka do piatku pod vedením našich native lektorov. Zvyčajne pozostavá z 30-tich vyučovacích hodín týždenne pre optimálnu skupinu 15-22 žiakov. Ponúkame flexibilitu a rôzne variácie aktívnych týždňov s úsilím čo najviac vyhovieť požiadavkám Vašej školy. Všetci naši lektori sú nielen anglickí "native speakers", ale sú tiež školení a dostatočne spôsobilí spustiť tento program pre Vašich žiakov. Účastníci kurzu si užijú učenie a zábavu súčasne. "Active English Week" je  k dispozícií aj počas letných prázdnin.

 
Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2024. sidaschool.com. All rights reserved.