English
Czech
Serbian

Sidas - jazyková škola ponúka výučbu s "native" lektormi pre deti a mládež , od 3 - ročných detí až po dôchodcov, na všetkých úrovniach angličtiny. Sme presvedčení, že nikdy nie je neskoro začať sa učiť so SIDAS - jazykovou školou. 
 
Kurzy AJ pre deti:
 
Naša “TODDLERS” skupina (deti od 3. do  6. rokov) sa angličtinu učí v rovnakom čase ako si deti v tomto veku zdokonaľujú svoj rodný  jazyk. Preto sa pre nich aj učenie angličtiny stáva skutočne prirodzenou. Tieto skupinky detí sa prevažne stretávajú 2 krát týždenne po 45 min. Túto intenzitu odporúčili mnohé štúdie ako optimálnu dĺžku "ponorenia sa" do cudzieho jazyka pre túto vekovú kategóriu.
Deti vo veku od 6. do 10. rokov absolvujú 60 - minútové hodiny angličtiny prostredníctvom našich učebných metód, ktoré umožňujú trpezlivú, priateľskú a zábavnú výučbu.
 
Pre deti od 10. do 13. rokov máme skupinu ALMOST TEENS, rovnako aj skupinu TEENS - od 13. do 16. rokov a tiež skupiny zamerané na prípravu školských testov alebo skúšok. Deti vo vyšších skupinách sa učia  4 x 45 minút  týždenne, pričom sa každá skupina stretne so svojim lektorom 2 x v týždni. Účastníci v týchto vekových kategóriách používajú učebnice, ktoré tvoria časť ich jazykového programu. Pre tínedžerov na vyššej jazykovej úrovni a pre nadšených študentov ponúkame prípravné kurzy zamerané na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov.
 
Kurzy AJ pre dospelých:
 
Pre dospelých, ktorým sa doteraz nenaskytla príležitosť naučiť sa anglický jazyk, pre tých, ktorí sú možno veľmi hanbliví, SIDAS má lektorov, ktorí Vám radi ukážu ako angličtinu správne používať a bez zábran.
Naša skupina začiatočníkov - BEGINNERS je pre tých, ktorí nemajú žiadne alebo veľmi málo vedomostí z angličtiny a ich vyučovanie zvyčajne prebieha 2 x 60 minút do týždňa.
Pre tých, ktorí už majú aké-také znalosti z angličtiny prebiehajú kurzy ELEMENTARY, PRE-INTERMEDIATE, INTERMEDIATE, UPPER-INTERMEDIATE, ADVANCED, BUSINESS ENGLISH, ŠPECIFICKÁ ANGLIČTINA A KONVERZAČNÝ KLUB. Tieto kurzy sú určené študentom nad 16 rokov.
 
Deti, ale aj dospelí si môžu zvoliť aj individuálne lekcie, ktoré sú flexibilné, pokiaľ ide o rozvrh a obsah lekcií.
 
Sidas - jazyková škola je presvedčená, že každý študent by mal cítiť úžitok z každej jednej lekcie. Prečo si to myslíme? Pretože naši lektori sa svedomito pripravujú  na každú vyučovaciu hodinu, používajú širokú škálu materiálov a nie iba bežnú učebnicu a študentov povzbudzujú aktívne sa zapájať do vyučovania. Jedným z dôvodov je tiež, že skupiny pozostávajú zo 4 až 6 študentov, čo Vám zaručí, že Vám lektor bude venovať dostatok času a pozornosti.

Naši lektori sú školení a schopní doviesť každého študenta na vyššiu úroveň angličtiny, pričom prihliadajú na tempo a možnosti študenta. V SIDAS - jazykovej škole Vám sľubujeme, že sa angličtinu budete SKUTOČNE UČIŤ, nielen prechádzať stranu za stranou v učebnici alebo si  zapamätať  zopár slov či viet. 
 
Po ukončení každej jazykovej úrovne vystavíme úspešným účastníkom kurzu certifikát o absolvovaní kurzu, ak oň budú mať študenti záujem.

 

 

Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2024. sidaschool.com. All rights reserved.