English
Czech
Serbian

Referencie

___

AEW, Miloslavov 05/2023

V máji 2023 sa 113 žiakov našej školy zúčastnilo na Aktívnom anglickom týždni. Väčšine z nich sa hodiny vedené piatimi profesionálnymi lektormi – Adamom, Davidom, Markom, Robertom a Tonym – veľmi páčili.

Možnosť komunikácie s rodenými hovoriacimi počas celého týždňa bola pre našich žiakov vzácnou skúsenosťou.

Žiaci veľmi ocenili širokú škálu aktivít ponúkaných lektormi a väčšina z nich by sa na tomto programe opäť rada zúčastnila.

Kolektív ZŠ Miloslavov

 

AEW,  Nemšová 04/2023

V dňoch 24. - 28. apríla 2023 sa uskutočnil v našej škole už po šiesty krát  tzv. Aktívny anglický týždeň.

Deti sa vždy veľmi tešia na rôzne aktivity. Mnohí už mali skúsenosti z predchádzajúcich rokov akým spôsobom prebieha táto netradičná výučba angličtiny.

Celkom sa v tomto školskom roku prihlásilo 73 žiakov.

Lektor Robert Bye (UK) bol niektorým našim žiakom známy, bol už na našej škole. Ďalší, Andy Bestin (USA), Adam Fox (UK), Mark Dodge (USA) boli u nás po prvý raz.

 

Po skončení sa v dotazníku naši žiaci mohli vyjadriť ako sa im páčil Aktívny týždeň...väčšina hodnotila veľmi pozitívne prácu lektorov. Hodnotenie lektorov podľa dotazníka:

Adam Fox 100%, Andy Bestin 98%, Robert Bye 90%, Mark Dodge 90%

Všetci sa chceli dobre baviť, počuť skutočnú angličtinu, niektorí sa chceli uliať zo školských povinností a mať týždeň pokoj od školy…Najviac sa páčili hry, ale niektorí navrhovali, aby to nebol iba týždeň...aby nesedeli iba v triedach, ale mali možnosť byť vonku...

Páčilo sa všetkým našim žiakom. Už teraz sa tešia na budúci školský rok a dúfajú, že naša škola im umožní takúto formu vyučovania.

Vyučujúca ANJ

 

AEW,  Komárno 3/2023

Dobrý deň prajem.
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, sa touto cestou chce poďakovať všetkým lektorom za ich skvelú prácu na našej škole.
Bolo nám veľkou radosťou poznať takých skvelých ľudí. Dúfame, že na budúci školský rok budeme môcť opäť privítať, cez vašu agentúru, lektorov anglického jazyka na našej škole.
 
S pozdravom a s veľkou vďakou v mene žiakov, angličtinárov a vedením školy

 

PaedDr. Timea Juhászová
 
 
AEW,  Trnavá Hora 2/2023
 

Vo februári navštívil našu školu lektor Austin Rhodes z New Jersey v USA. Niektorí žiaci s ním absolvovali intenzívny týždenný jazykový kurz ACTIVE ENGLISH WEEK.

Cieľom aktvity bolo prelomiť jazykovú bariéru a poskytnúť žiakom kontakt s ,,native speakerom“, s ktorým zažili počas piatich dní intenzívnych 30 hodín hravej a prirodzenej výučby. Stretnutie s anglicky hovoriacim lektorom bol skvelý spôsob ako prekonať stres z rozprávania v cudzom jazyku. Austin využíval frontálnu metódu výučby, žiakom ponúkol jedinečný obsah založený na osobných skúsenostiach. Bol veľmi priateľský a bezprostredný. Žiaci mali možnosť zlepšiť sa v komunikácii, osvojiť si gramatické pravidlá a okamžite ich aplikovať do praxe. Strávili skvelý týždeň, ktorý bol pre nich určite inšpiráciou v učení sa nielen anglického jazyka. Pamiatkou pre nich budú certifikáty z jazykovej školy Sidas, s ktorou sme aktivitu spoločne zorganizovali.

 

AEW, Ivanka pri Dunaji 2/2023

Dobrý deň, vyjadrujem úplnú spokojnosť s výučbou anglického jazyka na našej škole. Lektor bol vynikajúci, žiaci si veľmi chválili jeho aktivity. Z mojej strany akk zástupkyne oceňujem jeho samostatnosť. Určite túto ponuku využijeme aj budúci rok.

Ďakujem
 

AEW,  Bratislava  2/2023

Ďakujem, ste super. Lektorky sú skvelé, deti ich zbožnujú od prvej minúty.

 

AEW,  Žilina 2/2023

Dobrý deň,

všetko nakoniec prebehlo v poriadku, posielam to najlepšie z vyjadrení žiakov a náš komment na webovej stránke školy.

Pán Schofield získal hodnotenie 4, 5/z 5 :-)

Ďakujeme veľmi pekne a zisťujem záujem ešte ohľadom mája.

Poviete mi prosím ten presný termín, aký sme dohodli?

S pozdravom Lenka Č.

Súčasťou vízie našej školy je aj investícia do jazykových zručností. Preto sme veľmi radi, že sa nám po dlhšej dobe podarilo zorganizovať týždeň s anglicky hovoriacim lektorom. Prihlásení žiaci zo 6. a 7. ročníka si tak mohli vyskúšať komunikovať výlučne v anglickom jazyku. Vyučovanie bolo zamerané najmä na komunikáciu, či vzájomné porozumenie. Vďaka tomu sa žiaci dennodenne posúvali ďalej k prelomeniu vlastných bariér. Nielen jazykových ale najmä tých osobnostných, akými sú strach z komunikácie, či obava z vlastných chýb pri komunikovaní v cudzom jazyku. A aké to bolo očami našich žiakov? 

Vyjadrenia žiakov: 

" Najviac sa mi páčili aktivity a hry, pri ktorých sme boli nútení rozprávať. Najlepšia bola hra s loptou. Keď nám spadla lopta do rúk, museli sme niečo povedať.

" Naučil som sa nové veci - frázy a slovíčka. Prišiel som na to, že je naozaj potrebné komunikovať v cudzom jazyku dá sa to rôznymi spôsobmi." :-)

" Páčilo sa mi, že sme sa aj zabavili a aj sme boli nútení komunikovať. Páčila sa mi hra - vymeň si miesto."

" Prekvapilo ma, že som počas tohto týždňa naozaj veľa hovoril, náš lektor bol zábavný, boli sme fajn skupina a nenudili sme sa."

" Vymýšľali sme veľa "vecí", napr. svoje vlastné básničky. Kreslili sme postavy, ktoré sme museli opísať. Naozaj som rada, pretože úlohy boli tvorivé a zábavné."

 

AEW, Levice 1/2023

Sidas: Activity week 30.1.2023 - 3.2.2023  Levice
Týždeň hodnotíme vcelku pozitívne, zvolené aktivity boli pre žiakov vhodné, čo sa veku a úrovne týka. Žiaci si obohatili slovnú zásobu, preverili svoje jazykové znalosti v praxi, zažili vyučovacie hodiny plné zábavy a smiechu. V prípade upozornenia na nedostatky v podobe nepedagogického prístupu zo strany lektora, došlo k okamžitej náprave zo strany jazykovej školy. Chceme sa poďakovať za dlhoročnú spoluprácu a už teraz sa tešíme na stretnutie v máji.
 
Sidas: Activity week 30th January 2023 - 3rd Februari 2023  Levice
We consider the week positively, activities were chosen adequately to the age and level od pupil's knowledge. Kids enriched their vocabulary, they tested their language skills in practical situations. Pupils experienced lessons full of fun and laughter. 
In case of warning about pedagogical shortcomings from lecturer's side the immediate correction was made from the part of the language school.
We would like to thank for longlasting cooperation and we are happy to meet up again in May.
 

 

AEW, Vysoká pri Morave 12/2022

S lektorom Robertom sme boli na našej škole veľmi spokojní. Na začiatku som sa trochu obávala, či si Robert s deťmi poradí, nakoľko tentokrát bolo v triede veľa živých chlapcov vo veku 9 - 15 rokov. Svojimi aktivitami a hrami ich však Robert dokázal osloviť, zabaviť, aj motivovať ku komunikácii. Žiaci hodnotili anglický týždeň pozitívne.

 

AEW, Hlohovec 12/2022

Dobrý deň,

za jazykovú školu veľmi ďakujeme. s Davidom sme veeeľmi spokojní, deti sa určite naučili veľa. Ak bude záujem zo strany rodičov, určite Vás ohlásime. V ANJ Vám hodnotenie neposielam, lebo ja anglicky neviem, prepáčte.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

AEW, Modra 11/2022

 

AEW je intenzívny kurz pre školákov. Naši žiaci vo veku 11-13 rokov sa ho zúčastnili v novembri. Veľmi sa im páčili hodiny s Jeffom, Robertom a Nikim. Napriek úvodným problémom s novým prízvukom sa skvele zabavili. Ocenili témy, ktoré týždeň zahŕňal – kultúru, jedlo, zvieratá, šport, svetové problémy alebo život ako taký. Vďaka pútavým hrám si rozvíjali slovnú zásobu, zlepšovali ústnu komunikáciu a získali informácie o Británii a Amerike z prvej ruky. Dostali sme veľa pozitívnej spätnej väzby a naši žiaci veria, že si takýto týždeň opäť raz zopakujú.

 

AEW, Košice 11/2022

 

Dobrý deň, s prácou lektora som bola veľmi spokojná. Navodili príjemnú, neviazanú atmosféru a bolo vidieť, že deti sú šťastné, opadol z nich strach z cudzieho jazyka. Na konci kurzu boli nešťastné a chceli by takého učiteľa stále. Od rodičov sme mali otázky, či budeme takýto kurz organizovať viackrát, lebo sa im to páčilo. Hodnotím na 100%.

 

AEW, Žiar nad Hronom 10/2022

 

Pred dvoma týždňami sa naša škola zúčastnila jazykového kurzu English Week (10.10.-14.10.). Bola to zaujímavá skúsenosť pre študentov, rovnako ako učiteľov. Študenti boli s lektorom Nikiim Leem maximálne spokojní. Výber tém aj spôsob komunikácie si študenti chválili. Hodiny prebiehali v príjemnej priateľskej atmosfére. Kurz hodnotíme 100%, v budúcom školskom roku by sme kurz radi zopakovali, ak bude možné tak aj s tým istým lektorom. Prikladám link na našu stránku školy, kde je aj fotodokumentácia.

 

AEW, Šahy 9/2022

 

Niki bol veľmi sympatický, žiaci si s ním užili. Výzva bola pre ne porozumieť britskému akcentu, dobré bolo, že Niki im na každý deň vymyslel novú tému a bol prispôsobivý - keď videl, že nejaká téma im nesadne, tak mal odvahu si vymyslieť niečo nové. Deti si ešte ocenili jeho tolerantný prístup - nemuseli stresovať nad tým, či majú správnu výslovnosť alebo gramatiku a väčšina sa preto ozvala bez problémov. Sme spokojní a my sa tiež tešíme na ďaľšiu spoluprácu.

 

AEW, Považská Bystrica 10/2022

Josie a Niki-Lee pracovali na 100%. Mali pripravených veľa zaujímavýc aktivít pre deti. Deti sa na kurzy tešili a boli spokojné. Lektori a na kurz vždy zodpovedne pripravili a aktivity často menili, aby sa deti stále aktívne zapájali. 

Z našej strany veľká spokojnosť.

 

English summer camp, Hlohovec 2022

Dobrý deň,

s letným jazykovým táborom sme veľmi spokojní. Deťom sa veľmi páčilo, hlavne lektor Dávid, ktorý je nápaditý, vtipný, zodpovedne pripravený a veľmi si sadol s deťmi. Vedel si získať malých aj veľkých. Potešil ich aj pizzou, ktorú kúpil na rozlúčku.
Od rodičov máme spätnú väzbu v zmysle "tábor na 1", "dcéra je nadšená" a pod.
Som veľmi rada, že sme tento tábor cez spoločnosť SIDAS uskutočnili a verím, že ak bude možnosť aj budúci rok, z našej strany sa vďaka preferenciám zúčastnených detí zvýši záujem a budeme mať možnosť vytvoriť viac skupín podľa veku, čo by ešte zvýšilo atraktivitu letného tábora.
Osobne veľmi ďakujem organizátorom a zvlášť Davidovi, ktorý si získal sympatie a uznanie všetkých nás.
Želám SIDAS veľa úspechov a veľa dobrých lektorov.
-- 
S pozdravom

riaditeľka ZŠ
 
English summer camp, Rimavská Sobota 2022
 
Dobrý deň, ďakujeme za tábor, páčilo sa nám všetkým, máme aj článok,
zvyšok spätnej väzby pokračuje v článku na webe www. rimava.sk (screen v kópiách z článkov).
 
English summer camp, Spišské Podhradie 2022
 
Dobrý deň, rada by som povedala, že deti, rodičia a aj ja sme boli veľmi milo prekvapení z organizácie celého campu.

Lektor - p. Thomas Moon bol úžasný, tvorivý, ústretový, trpezlivý.
Budeme sa tešiť, ak nám pošlete ponuku aj budúci školský rok.

Prajem Vám všetko len to najlepšie, nech sa Vám darí a nech ste úspešní.

 
English summer camp, Rožňava 2022
 
Dobry den touto cesrou by som sa Vam chcela podakovat za spolupracu s jazykovou skolou.Vyjadrujem velke podakovanie lektorovi Thomasovi za jeho priatelsky a pozitivny pristup k detom.Chcem vyzdvihnut jeho profesionalitu ako aj originalny sposob vyucby.Deti vyjadrili velku spokojnost s lektorom a odniesli si vela novych zazitkov a v neposlednom rade si obohatili svoje vedomosti z anglickeho jazyka.Velka vdaka Thomasovi a aj vam.
 
English summer camp, Borský Mikuláš 2022
 
Dobrý deň ,

anglický denný tábor sa v ZŠ Borský Mikuláš uskutočnil v dňoch 18.7. - 22. 7. 2022. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín, na základe vekového kritéria. Lektori k organizovaniu aktivít využívali klasické triedy, telocvičňu, vonkajšie športoviská a exteriérovú triedu.  S priebehom a organizáciou tábora vyjadrujeme spokojnosť. Lektori boli veľmi milí, pozorní a kreatívni.  Žiaci si tak mohli neformálnou formou vyskúšať ako je to komunikovať, zabávať sa, súťažiť a športovať pod vedením anglicky hovoriacich lektorov. Plynulému priebehu napomohlo aj čiastočné ovládanie slovenského jazyka jedného z lektorov.

 
English summer camp, Moldava nad Bodvou 2022
 
Naša ZŠ Severná organizovala anglický letný tábor v spolupráci s jazykovou školou Sidas už 4-krát. Tento rok sa tábora zúčastnilo 46 detí vo veku 6 - 15 rokov, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Boli sme ako každý rok veľmi spokojní, či už s organizačným zabezpečením kempu, ako i  i  s kvalitou lektorov. Lektori zaujímavými a rôznorodými aktivitami prehlbovali pozitívny vzťah detí k anglickému jazyku, rozvíjali všetky jazykové zručnosti v uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Deti každý deň prichádzali do tábora s úsmevom na tvári. O tom, že i tento rok dopadol kemp na jednotku, svedčia i pozítívne a pochvalné slová rodičov detí, ktoré sa tábora zúčastnili. 
 
 
English summer camp, Medzilaborce 2022
 

Denný letný anglický tábor sa na našej škole organizuje už po niekoľký krát. Zakaždým sme boli maximálne spokojní s organizáciou pred táborom, ale aj počas neho. Lektori veľmi citlivo pristupovali k žiakom, aktivity počas dňa mali pestré a zaujímavé, venovali sa im naplno. Tešíme sa aj na ďalšie letá plné zábavy, smiechu, a hlavne angličtiny. 
 

 
AEW,  Hliník nad Hronom 2022
 
Prebehlo všetko v poriadku. Žiaci boli spokojní, lektor mal pripravené rôzne aktivity, bol ochotný sa so žiakmi rozprávať aj cez prestávky. Ďakujeme veľmi pekne.
 
 
AEW,  Novosedlice 2022
 
Dobrý den,


ráda bych velice kladně ohodnotila lektora, který vedl kurz "Anglický týden" na naší škole. Děti byly nadšené, některým velmi pomohl v rozmluvení a odhození ostychu.

Já i kolegyně jsme byly nahlédnout do kurzu a lektor využíval opravdu zajímavé a zábavné aktivity.

Pokud bude i v příštím roce o "Anglický týden" zájem, budu se těšit na další spolupráci.

 
AEW,  Nemšová 2022
 
Aktívny anglický týždeň sme uskutočnili v našej škole po piaty krát po dvojročnej pandemickej prestávke. Deti, ktoré poznali AEW z predchádzajúcich rokov, sa veľmi tešili.

Na začiatku boli piataci sklamaní, pretože jeden lektor neprišiel, a rozhodli sme sa, že sa budú učiť podľa bežného rozvrhu tí najmladší. Na druhý deň sklamanie vystriedala obrovská eufória z príchodu náhradného lektora.

Aktívny týždeň býva vždy veľmi obľúbený, tento raz opäťnesklamal. Deti hodnotili prácu lektorov veľmi pozitívne. Hodnotenie lektorov podľa nášho dotazníka: David a Steve – na jednotku, Osha -  jeden až dva, najhoršie hodnotenie získal Michael.

Lektori boli zábavní, vyučovanie deti bavilo, rodičia detí ocenili, že im škola túto formu vyučovania sprostredkovala. Tešia sa na ďalší školský rok a na Aktívny týždeň.

 

Ďakujeme !

 

 
AEW,  Moldava nad Bodvou 2022
 
Pre  našu  školu to bola  prvá  skúsenosť. Ja som sa  dnes s nimi rozprávala .Videla  som ich  cez  celý  týždeň a musím  povedať , že  deti sa zabávali, boli nadšené. Deťom sa veľmi páčili rôzne aktivity  na rozvijanie slovnej zásoby ,hry ,role plays, staršie deti si pochvalovali aj slovnú zásobu hlavne slangy.Páčilo sa im aj hodiny zamerané na rôzne oblasti ako geografia ,literatúra ,music  a musim povedať aj ten britský humor.Dávida si pochvalovali  a hlavne jeho trpezlivosť .
 
 
AEW,  Veľký Meder 2022
 
V máji 2022 sme mohli v našej škole privítať Michaela a Sama, ktorí k nám prišli z Anglicka.

Hneď v prvý deň sa nám podarilo nájsť spoločnú reč s Michaelom aj so Samom.  Michael rozširoval naše vedomosti z geografie a gramatiky pomocou hravých kvízov, no na hodinách, ktoré viedol, sa preberali aj iné témy, ako napríklad obliekanie sa či predstavovanie sa. Sam pre nás pripravil medzi inými témy týkajúce sa rodiny, kultúry a rôzne komunikačné situácie, ale samozrejme veľa nám rozprával aj o britských zvykoch. Naši lektori pre nás zorganizovali rôzne tímové súťaže, počas ktorých sme mohli posúdiť nielen naše jazykové znalosti, ale aj to, ako rýchlo vieme v angličtine reagovať na určité životné situácie. Myslím si, že tieto tímové súťaže mali najväčší úspech v rámci skupiny. Myslím si, že vďaka hravým kvízom bolo učenie vzrušujúce a tiež musím vyzdvihnúť britskú angličtinu, ktorá sa mi zapáčila. Primárnym cieľom Active English Week je odvážiť sa komunikovať slobodne a bez zábran v angličtine. Podľa mňa sme tento cieľ dosiahli. V našom každodennom živote máme len zriedka možnosť stretnúť sa a porozprávať sa s rodenými anglicky hovoriacimi osobami. Teraz táto príležitosť prišla k nám, ako sa hovorí „až domov“, takže bolo jasné, že sa aktívneho týždňa zúčastním.

Ďakujeme našej škole, že pre nás rok čo rok organizuje túto fantastickú príležitosť.

 

 
AEW,  Vranov nad Topľou 2022
 
Tak ako všade sú niektori, ktorí boli ostýchavejší a niektorí odvážnejší, ale David vedel ako má s nimi pracovať. Ako ich podnietiť a ako im vysvetliť, a povzbudiť ku konverzácii. Každý deň sa to zlepšovalo. A nakoniec aj zvyšní pracovali a komunikovali. 

Žiaci sa pýtali, či v takýchto lekciách by sa dalo pokračovať častejšie. Páčilo sa im to. Ďakujeme a určite budúci rok by sme opäť pokračovali. 

 

AEW,  Lysá pod Makytou November 2021

Dobrý deň,
s oneskorením ale predsa posielam spätnú väzbu na anglický jazykový týždeň:
 
žiaci boli spokojní, veľa sa naučili, hodiny boli pre nich zaujímavé, zábavné a zaradené vhodné aktivity. Čas mali  využitý , naučili sa novú slovnú zásobu a precvičili si s lektormi komunikáciu. Ocenili u oboch lektorov, ich láskavý, priateľský a humorný prístup, ale tiež aj snahu ich niečo iné naučiť.
Ďakujeme a snáď zasa o rok na našej škole.

 

AEW, Gymnázium Vrbové 2021

Dobrý deň,

na základe výsledkov dotazníka pre žiakov, ktorí sa zúčastnili " ENGLISH SUMMER CAMPU" hodnotíme aktivitu ako dobre organizovanú, žiaci pozitívne hodnotili prácu lektorov, zaujímavé aktivity , avšak vedomostné testy by radšej nechceli mať zaradené v budúcnosti. Vysoko pozitívne hodnotili skutočnosť spoznať sa s novými spolužiakmi, získali nové vedomosti, ponuka občerstvenia, dobrá, priateľská atmosféra.

Ďakujeme za sprostredkovanie tejto aktivity!

 

English summer day camp, Gymnázium Košice, augut 2021

Dobrý deň,

Deti boli nanajvýš spokojné, je predpoklad, že sa ich nabudúce prihlási viac, pochvaľovali si všetko, čo robili aj čo sa naučili.
Jediný tip na zlepšenie, ktorý zaznel: dať deťom vedieť dopredu aspoň deň, čo sa bude robiť ten ďalší...niektoré dievčatá totiž prišli v sukniach, aby sa dozvedeli, že idú do prírody opekať :)

Ďakujeme a tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu


 

English Summer Day Camps, Moldava nad Bodvou, August 2021

Žiaci si anglický tábor počas celého týždňa užili v spoločnosti nových kamarátov a lektorov.

Páčilo sa im striedanie činnosti v triede a v telocvični. Najviac sa im páčili aktivity lektora Davida,

boli veľmi zábavné a rozšírili si pri tom slovnú zásobu z ANJ.

Celkovo hodnotím priebeh, úroveň a kvalitu tábora za veľmi dobrú.

Osvojenie si anglického jazyka, komunikáciu v angličtine s lektormi, novú slovnú zásobu,

určite zúročia žiaci v budúcom školskom roku nielen na hodinách anglického jazyka,

ale aj na súťažiach a olympiádach.

Veľmi pekne Vám ďakujem za skvelú spoluprácu a zabezpečenie pri organizácii tábora.

Dúfam, že sa nám prihlásia deti aj budúci rok v hojnom počte, mnohé z nich sa už nevedia dočkať. 

English Summer Day Camp, Detvianska Huta, Júl 2021

Dobrý deň, s lektorom Oshom som bola veľmi spokojná. Deti si ho hneďobľúbili a vedel ich zaujať.
Celkové vedenie campu sa mi páčilo a taktiež deti boli spokojné, čo je tiež úplne super. 
S Oshom nebol absolutne žiaden problém a dokázal sa prispôsobiť celkovej atmosfére prostredia.
Ďakujeme za pekný týždeň a ešte raz v našom mene poďakujte aj Oshovi.
English Summer Day Cam, Medzilaborce, Júl 2021

Ziakom sa tabor pacil, spokojni boli rodicia a aj vedenie skoly. Aktivity boli zabavne a roznorode. Ja osobne si vazim, ze lektori su ochotni pricestovat k nam, kde je aj zle cestovne spojenie a aj problem s ubytovanim. Lektori zvladli aj pubertalne nalady ziakov, za co im patri obrovska vdaka. DAKUJEME!!!

AEW Tuchyňa, Jún 2021

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujeme za výborne zvládnutý "ACTIVE ENGLISH WEEK." Lektori boli skvelí, aktivity, ktoré s deťmi organizovali boli výborne pripravené, deti nadšene reagovali na ich prítomnosť v škole. Aktivity  deti bavili, lektorov si obľúbili.  Určite plánujeme organizovať aj v budúcom školskom roku. Ešte raz ďakujeme!

AEW, Modra, Máj 2021

Dobrý deň,
AEW na našej škole prebehol na vysokej úrovni. Lektori boli veľkým prínosom pre našich žiakov, veľmi ich prácu s nimi oceňovali. Jediná nevýhoda boli rúška, no to Vy ani my neovplyvníme.
Takže z našej strany Vám ďakujeme. Veľmi sa teším, že sa AEW mohol zorganizovať. Veľa úspechov v budúcnosti.
 
AEW, Lysá pod Makytou, 2020

Človek sa vraj najrýchlejšie naučí plávať tak, že ho hodíte do vody. Niečo podobné už tradične zažívajú naši ôsmaci pri príležitosti Dňa európskych jazykov. Neučia sa plávať, ale speakovať. A to celý týždeň. Aj teraz im vedenie školy zabezpečilo naslovovzatého odborníka – lektora – naozajstného živého Angličana. Päť dní po sebe – celé vyučovanie nebolo počuť v 8. A slovenského slova (iba počas prestávok, aj to len zo začiatku). Pomáhali ruky, nohy, mimika, ... ale podarilo sa! Po týždni múk všetci získali certifikát a mohli si povedať GOOD JOB! Neviete, čo to je? Mali ste tam byť!

English Summer Day Camp, ZŠ Studienka, August 2020

Dobrý deň,
lektor mal neľahkú úlohu zvládnuť nesúrodú skupinu 15 detí od prváka až po ôsmaka. Myslíme si, že to zvládol výborne, zadával témy a úlohy tak, aby sa niečo mohli naučiť všetky vekové kategórie. Nathan bol veľmi priateľský, skromný a najmä samostatný. Celý týždeň bol pre deti príjemný a pohodový. Ďakujeme:)

English Summer Day Camp, ZŠ Moldava nad Bodvou, August 2020

Po minuloročnom úspechu a záujme žiakov sa naša škola rozhodla aj v tomto školskom roku uskutočniť už po druhýkrát anglický denný letný tábor „English summer day camp“. Zúčastnilo sa ho 41 žiakov vo veku 6-14 rokov, ktorí boli rozdelení do 3 skupín na základe úrovne jazykových zručností. Počas celého týždňa sa im venovali lektori Lee, Nathan a Osha, plne vyškolení “native” lektori z jazykovej školy SIDAS, ktorí s nimi robili rôzne vzdelávacie aktivity. Pomocou rôznych jazykových hier zábavným spôsobom komunikovali s nimi v anglickom jazyku, a tak sa im podarilo odbúrať prvotný strach

z komunikácie v cudzom jazyku, zlepšovali si výslovnosť a prízvuk, rozširovali si slovnú zásobu. Učili sa počúvať a aj porozumieť. Nesmelí sa osmelili a tí smelší si vybrúsili jazyk. Pracou v skupinách si precvičovali nielen jazykové, ale aj sociálne a spoločenské zručnosti, ktoré sa dnes tak cenia. Témy celodenných aktivít boli úzko prepojené z každodennými situáciami reálneho života napr. pocity, opis osoby, v obchode, v reštaurácii,  plán mesta a orientácia atď. Práca lektorov bola na vysokej profesionálnej úrovni, všetci žiaci vyjadrili maximálnu spokojnosť.

Ďakujeme za spoluprácu lektorom z jazykovej školy SIDAS z Košíc, za ich trpezlivú prácu s našimi žiakmi.

Bola to výborná príležitosť pre našich žiakov zdokonaliť sa v angličtine a nenudiť sa počas letných prázdnin doma. Už teraz sa mnohí z nich tešia na ďalší „English summer day camp“ v budúcom školskom roku.

English Summer Day Camp, Štúrovo, Júl 2020

Dobrý deň,
 
sme veľmi radi, že sa uskutočnil minulý týždeň letný jazykový tábor  s anglickým lektorom zo SIDASCHOOL . Deti boli veľmi spokojné, lektor bol výborný, len dúfam, že aj on bol spokojný . Veková skupina žiakov bola veľmi pestrá a tým aj znalosti ANJ , no napriek tomu  tábor vnímali veľmi pozitívne. Pracovalo sa v príjemnej pracovnej atmosfére . Naučili sa zaujímavé hry  a zažili veľa zábavy . Zdokonalili sa v  konverzácii , ktorú striedali i rôzne hry .  
 
Spolupráca s lektorom bola výborná, k jeho práci nemáme žiadne výhrady. Takisto sa mi veľmi páčilo, že každý účastník kurzu dostal certifikát, čo veľmi ocenili aj žiaci, dokonca i malý darček.
 
 Určite Vás  budeme volať  v priebehu školského roka na zopakovanie kurzu.
 
Ďakujeme Vám, prajem Vám pekné leto.
English Summer Day Camp, Kriváň, Júl 2020

Dobrý deň,
srdečná vďaka za spoluprácu, obsah aj atmosféra kurzu predčili naše očakávania,
lektori boli priateľskí, samostatní, kompetentní, pružní.
Podľa spätnej väzby u detí v priebehu týždňa:super.
Lúčili sme sa so slovami, že sa vidíme o rok znova.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
English Summer Day Camp, Studienka, Júl 2020

Dobry den, 

Mila Sidasschool, sme vam velmi vdacni, ze ste nas oslovili s ponukou organizovania tabora na nasej skole. Tabor bol ceresnickou na torte na zaver skolskeho roka. Pandemia priniesla odlucenie od skupiny, preto najtazsou prekazkou bolo, aby si deti vytvorili navyk a vybudovali si vzajomny vztah s lektormi, co sa podarilo a na zaver tabora im bolo luto, ze koncia. S lektormi prebiehala neustala spolupraca s kontaktnou osobou, co prispelo k zjednoduseniu organizacie chodu tabora. Ocenujem hlavne trpezlivost lektorov a pripravenost s mnozstvom aktivit, ktorymi detmi neustale zamestnavali. Deti sa v ramci hry roznymi sposobmi naucili vnimat jazyk, naucili sa viac pocuvat, sustredit sa, respektovat pri cinnostiach v skupine a boli vedeni k spolupatricnosti a kooperacii. Dufam, ze sa este uvidime:) 

AEW a ADW, Veľký Meder, Marec 2020

Dobrý deň,

Podpora cudzojazyčnej komunikácie má vysokú prioritu na našej škole, a preto sa každý rok radi zapájame do programu Aktive deutsche woche a Active English Week, ktorý umožní žiakom stretnúť sa so zahraničnými lektormi a učiť sa s nimi cudzí jazyk celý týždeň. Tento program sa teší čoraz väčšej popularite medzi žiakmi, počet účastníkov sa každý rok zvyšuje, hlavne v prípade angličtiny, a výučba už prebieha v dvoch väčších skupinách.

V tomto školskom roku sme od 24. februára do 6. marca privítali troch zahraničných lektorov, Neri z Kölnu, Nemecka a dvoch anglicky hovoriacich lektorov, Oshu z USA a Nathana z Anglicka. Žiakom sa veľmi páčilo, že mohli počuť originálne prízvuky a precvičovať cudzí jazyk s učiteľmi, ktorých cieľový jazyk je materinským jazykom. Hravé úlohy, pohodová atmosféra a zábava na hodinách žiakov naplnila elánom a jazykové výzvy prijímali s nadšením. Lektori boli nápomocní, ochotne sa rozprávali a zoznamovali so žiakmi a tiež vyjadrili spokojnosť.
Sme radi, že sa každý rok môžeme zúčastniť tohto cudzojazyčného školského programu a okrem používania cudzieho jazyka si môžeme rozšíriť aj kultúrny obzor.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.
AEW, Snina, Február 2020

Dobrý deň,
minulý týždeň sme u nás mali Active English Week, ktorý bol pre
našich žiakov výnimočnou príležitosťou byť v kontakte s native
speaker-om, čo si žiaci veľmi pochvaľovali po každej hodine.
Z hodín boli nadšení všetci žiaci, ale hlavne tí najmladší z
I. PRÍMY, ktorí túto skúsenosť zažili po prvý krát. Stále
vychádzali z hodín nadšení a neustále ďakovali lektorovi za jeho
skvelé hodiny.
Za všetkých našich žiakov vám veľmi ďakujeme.

AEW, Považská Bystrica, Február 2020

Dodrý deň,
chcela by som sa poďakovať za jazykový kurz , ktorý viedol váš
lektor Sam. Žiaci boli veľmi spokojní  a nadšení, keď videli,
že angličtina môže byť aj zábava. Po takomto kurze vždy vidíme u
mnohých žiakov zlepšenie a väčšiu istotu pri rozprávaní.
Ešte raz ďakujem a teším sa na spoluprácu aj budúci školský rok.

AEW, Tábor, December 2019

Žáci osmých a devátých tříd si i letos mohli zpestřit adventní čas netradiční výukou angličtiny. V týdnu od 9.prosince totiž opět probíhal na naší škole Active English Week – již tradiční projekt, který naše škola každoročně organizuje pro žáky ve spolupráci s jazykovou agenturou Sidas. Jedná se o výuku angličtiny s rodilými mluvčími.

 Děti se rozdělily do čtyřech skupin a šest hodin denně se věnovaly pod vedením svých nových učitelů pouze angličtině. Formou her, rozhovorů, soutěží a jiných zábavných aktivit si žáci mohli vyzkoušet své znalosti angličtiny v praxi. Počáteční ostych a obavy se rychle rozplynuly, protože jak se brzy ukázalo, lektoři byli nejen výborní učitelé, ale také velmi milí a zábavní společníci, a tak výuka probíhala v přátelské atmosféře.

 Děti se také dozvěděly spoustu informací o reáliích anglicky mluvících zemí, naučily se  několik slangových slovíček, zkusily si objednat hotelový pokoj či projít letištní kontrolou, a dokonce mohly díky „kartářce“ nahlédnout do své budoucnosti. Na závěr celého kurzu každý obdržel certifikát o jeho úspěšném absolvování a pak už jen zbývalo rozloučit se s našimi lektory, popřát jim šťastnou cestu domů a krásné Vánoce. Třeba se s některými z nich za rok v naší škole opět setkáme.

Byl to velký zážitek, všichni jsme si to užili.     Eliška a Klára

Byla s nimi legrace a David miluje Chelsea.     Adam

Knedlíky po „americku“ (čti opečené v toustovači) mi moc chutnaly.

Bylo to super. Těším se na příští rok.         Hanka

Nejlepší byly „role-play“ s Davidem! Vražda v parku, hořící škola,

střelba v bance – nejlepší zábava v angličtině!         Vojta

Byla to velká zábava, „role–play“ s Davidem byly asi nejlepší. Samozřejmě

knedlíky v toustovači byly delikatesa, moc se těšíme na příští rok.  Kája a Verča

Hráli jsme hry, psali jsme si nová slovíčka a poslouchali přízvuk kantorů.

Myslím si, že jsem se díky nim zlepšila v poslechu a těším se na příště.  Julča

Mohli jsme si vyzkoušet mluvit s rodilými mluvčími. Nemohu říct, kdo byl

nejlepší, s někým jsme si hráli hry a někdo byl vtipný. Moc jsme si to užili.  Kája

Teachers were great and very funny. Toast dumplings were delicious. It was great

when we worked in teams. We did „role–plays“ and we were acting in groups.

Nathan went skateboarding with us after school.   Honza M.

AEW, Solčany, December 2019

Dobrý deň.
Ďakujeme za pekný týždeň s anglickým lektorom.
Celý kurz prebehol bez problémov, práca lektora bola profesionálna,
pracoval zodpovedne a samostatne.
Zúčastnení žiaci hodnotili kurz pozitívne a tešili vždy na každú  aktivitu.
Lektor bol veľmi priateľský.
Ďakujeme za spoluprácu.
AEW, Lysá pod Makytou, 2019

Dobrý deň,
všetko bolo OK a fajn.
Podľa našich žiakov bol lektor veĺmi vtipný a tiež aj komunikatívny.Páčili sa im jeho hodiny.
Pripravil si pre nich zaujímavé témy, hry a tiež aj krátke videá.
Naši žiaci boli s jeho prácou veľmi spokojní.

AEW Košice November 2019

Dobrý večer,
 s akciou Active English Week sme veľmi spokojní. Od žiakov sme
dostali len samé pozitívne hodnotenia (chodili tam s radosťou, učenie
zábavnou formou, veľa sa naučili, bola super atmosféra, príjemný

lektor, ktorý si pamätal ich mená,...).

English Summer Day Camp, Medzilaborce, Júl 2019

Dobry den, 
Predbehli ste ma so spatnou vazbou ... chcela som Vam napisat skor a podakovat, ze lektori sa venovali detom v maximalnej miere, kurz prebehol bez akychkolvek problemov. Vedenie skoly, deti, rodicia boli spokojni. Dakujeme Vam!!!
Dakujem este raz za spolupracu a tesim sa na dalsiu. 
Vsetko dobre.
Nech sa Vam dari.

AEW Skalica, Jún 2019

Rada by som za seba aj za našich žiakov poďakovala za to, že sme mali možnosť zažiť AEW s takým skvelým lektorom ako je Ed King. Od prvého dňa bolo jasné, že tento človek je professional -  je to pán učiteľ. Vedel si udržať príjemnú pracovnú atmosféru, primeranú disciplínu a vedel žiakov neustále motivovať, prekvapiť a zaujať. Vedel si získať pre prácu nie len žiakov jazykovo najzdatnejších ale i takých, ktorí mali na začiatku obavy a rešpekt pred používaním anglického jazyka. Dokázal vtiahnuť do práce aj introvertov a utiahnutých žiakov, tak, že boli ochotní hrať scénky a reklamné spoty pre publikom! Ed si vedel hodiny zorganizovať tak, aby bol čas na prácu aj na oddych. Naši žiaci počas hodín s Edom neustále niečo vymýšľali, tvorili, zapisovali, kreslili a potom prezentovali, dramatizovali, predvádzali.  Pracovali v skupinách a tak si precvičovali nie len jazykové ale aj sociálne a spoločenské zručnosti, ktoré sa dnes tak cenia. Ed precvičoval so žiakmi aj písanie, čoho si veľmi cením. Ponúkol im nápady ako pri písaní postupovať a ako sa zdokonaľovať.  Do každého denníka, ktorý si naši žiaci písali, dopisal pri kontrolie komentár, povzbudivú myšlienku alebo otázku na premýšľanie. Tohtoročný AEW vysoko prekročil naše očakávania. 

AEW, Detva, Máj 2019

Dobrý deň, minulý týždeň prebehol bez problémov, deti si to užili a veľmi sa im páčilo. Ďakujeme za úžasný prístup lektorom, obidvaja už u nás boli takže deti si ich pamätali a keď zbadali Jona boli úplne nadšené. Ďakujeme za spoluprácu a dúfame, že sa nám to v budúcom školskom roku opäť podarí.
AEW, Chynov, Máj 2019

Dobrý den, chtěli bychom Vám moc poděkovat za Active English Week. Děti si celou akci moc užily. Všichni tři lektoři byli báječní, k dětem přistupovali přátelsky, s úsměvem a vtipem. Děti velmi potěšilo, že lektorům rozuměly, lektoři přizpůsobili používanou slovní zásobu věku a znalostem dětí. Pokud děti něčemu nerozuměly, lektoři jim dokázali slova či pokyny vysvětlit jiným způsobem nebo třeba pantomimou.
Práce s dětmi byla velmi rozmanitá, děti se naučily hodně nových básniček, hrály zábavné hry, soutěžily ve skupinách, prakticky si procvičily svou stávající slovní zásobu a naučily se spoustu nových slov. Atmosféra ve třídách byla přátelská, nálada veselá a děti se nebály s lektory konverzovat a ověřit si své jazykové dovednosti. Děti si rozšířily nejen svou slovní zásobu, ale i povědomí o zvyklostech a životě v Anglii.
Celkově hodnotíme kurz na výbornou.

AEW, Senec, Máj 2019

Minulý týždeň sme strávili s lektorom Edom v príjemnej pracovnej atmosfére. Lektor používal najnovšie metódy a formy učenia . Hravou a zábavnou formou rozvíjal u detí všetky dôležité zručnosti. Bol inšpiráciou aj pre mňa, ako učiteľa
s 2. atestáciou. Nenúteným a prirodzeným správaním a rešpektom dokázal motivovať deti k tvorivým aktivitám a udržal deti v pracovnom nasadení celý týždeň. Okamžite som aplikovala získané zručnosti do vyučovacieho procesu. 
Už teraz sa niektoré deti chceli prihlásiť na budúci rok. 
AEW Vranov nad Topľou, Apríl 2019

Dobrý deň,

práca Vášho lektora bola na vysokej profesionálnej úrovni, všetci žiaci vyjadrili maximálnu spokojnosť. Žiaci, ktorí si chceli overiť a posilniť svoje jazykové zručnosti, mohli na sklonku apríla aktívne komunikovať po anglicky medzi sebou navzájom, ale hlavne s lektorom Edom Kingom z Walesu. Pracovalo sa v skupinách potichu, za zvukov hudby, ale aj za zvukov hlasného smiechu. Každá minúta bola využitá na tvorbu projektov, krátkych príbehov a komiksov. Vzniklo veľa humorných situácií plánovaných aj neplánovaných. A takto si žiaci, bez toho, aby si to uvedomovali, zlepšovali výslovnosť a prízvuk, rozširovali slovnú zásobu. Učili sa počúvať a aj porozumieť. Nesmelí sa osmelili a tí smelší si vybrúsili jazyk. Určite vám všetci účastníci potvrdia, že to bol užitočne i zábavne strávený čas a už teraz sa tešia na ďalší  Active English Week.  

 

 

 

AEW ZŠ Košice, Apríl 2019

Dobrý deň, kurz organizovaný vašou školou u žiakov vyvolal veľmi pozitívne reakcie. Boli spokojní, podarilo sa im odbúrať prvotný strach s komunikácie v cudzom jazyku. Bolo to veľmi zábavné a poučné. Tešia sa na budúci rok, dúfam, že sa nám to podarí znovu zorganizovať. Lektori boli veľmi milí, vedeli sa "znížiť" na ich úroveň, čo u detí podporilo pocit istoty a možnosti sebarealizácie.

Ďakujeme
AEW, Nemšová, Apríl 2019

Active English Week sme uskutočnili už po štvrtý krát na našej škole.

 V týždni od 8. do 12. apríla 2019 sa 85 našich detí od 4. po 8. ročník zúčastnilo tejto výučby. Od začiatku si deti obľúbili prácu s lektormi . Jake Edmonds, Ed King, Dave Eldred a Warrick Lesslie Brown komunikovali zábavnou formou, boli vtipní, všetky deti hodnotili vyučovanie s nimi veľmi pozitívne. Po prvý krát sme do AEW zapojili štvrtákov. Boli veľmi nadšení a vysoko pozitívne hodnotili najmä lektora Davida. Už dnes sa tešia tohoroční tretiaci na AEW. Deti takéto vyučovanie bavilo, niektoré deti by prijali aj viac hodín denne, prípadne mať AEW aspoň dva krát v školskom roku. Za všetky deti Vám veľmi ďakujeme...na záver jeden zaujímavý „návrh“ zo strany detí, čo by zmenili na AEW ?....Nič, všetko bolo super, možno iba Active English Week by zmenili na Active English Year.

 

AEW Prievidza Apríl 2019

Dobrý deň, s kurzom a aj s lektorom sme boli veľmi spokojní a žiaci boli nadšení. Páčil sa im priateľský prístup lektora i snaha odovzdať im čo najviac vedomostí a odbúrať strach z komunikácie v anglickom jazyku. 

AEW Třebosice Marec 2019

Dobrý den, chtěly bychom poděkovat za úžasný týden s vašimi lektory. Oba Jon i Alex byli naprosto bezvadní, děti jsou nadšené. Smekáme klobouk před Vašimi lektory, kteří nemají lehký úkol udržet aktivitu dětí po celý den a týden. Je to velmi intenzivní práce, lektoři mají náš obdiv!

AEW Snina Marec 2019

Dobrý deň,
Active English Week bol pre našich žiakov nezabudnuteľným týždňom. Od prvej chvíle po hodinách žiaci  vybehovali z tried s nadšením podeliť sa o skúsenosti so spolužiakmi, aj s nami učiteľmi. Vždy po hodinách boli usmievaví, šťastní a tešili sa na každý nový deň. 
David mal hodiny rôznorodé, zaujímavé, zamerané na komunikačné zručnosti, prispôsoboval sa tempu a úrovni žiakov, podporoval žiakov vo vzájomnej spolupráci a pomoci. Žiaci si ho veľmi obľúbili. Sme veľmi radi, že žiaci mohli mať túto skúsenosť.
AEW Šahy Marec 2019

Dobrý deň, 22.3.2019 bol úspešne ukončený ďalší „Active English week” s lektorom Ed King, ktorý bol nápomocný, komunikatívny, trpezlivý a veľmi priateľský. Mal pripravené rôzne zaujímané úlohy, hravou formou a tvorivými aktivitami viedol žiakov ku komunikácii v anglickom jazyku. Žiaci AEW hodnotili pozitívne, boli veľmi spokojní s prácou lektora. Zo strany školy by sme chceli vyjadriť absolútnu spokojnosť a zároveň sa Vám poďakovať za možnosť a príjemnú spoluprácu. Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na AEW aj v budúcom školskom roku.

 

AEW Modra Marec 2019

Dobrý deň,
v piatok 22.3.2019 BOL ÚSPEŠNE UKONČENÝ ĎALŠÍ AEW s lektorkou
A.Chambers. Vládla obojstranná spokojnosť. Aktivitu, záujem o AJ, úroveň aj
správanie našich starších žiakov si lektorka pochvaľovala a žiaci
s ňou prežili užitočný a zaujímavý týždeň.

AEW Trebišov Marec 2019

Počas písomných maturitných skúšok t.j. v dňoch 11.3. až 15.3.2019, sa naša trieda – tercia zúčastnila na našej škole aktívnej angličtiny s lektorom. Náš lektor sa volal Ed, bol z Veľkej Británie a bol veľmi priateľsky. Každý deň sme mali iné aktivity, hrali sme rôzne zábavné hry, vytvárali sme zaujímavé kvízy, dozvedeli sme sa niektoré zaujímavosti o histórii Spojeného kráľovstva, ktoré sme doteraz nevedeli a neskôr sme skúsili dané udalosti herecky znázorniť. Taktiež sme sa rozprávali o rôznych problémoch vo svete ako je napríklad znečisťovanie životného prostredia, kvôli ktorému mnoho ohrozených živočíšnych druhov zomiera. Počas celého týždňa sme sa rozprávali aj o rôznych zvykoch, ktoré sú vo Veľkej Británii, a my sme lektorovi povedali o najčastejších zvykoch u nás na Slovensku. V posledný deň nášho kurzu sme si pre Eda pripravili darček na pamiatku, aby na  nás nezabudol tak, ako my nezabudneme na neho. Tento týždeň sme si skutočne užili a boli by sme veľmi radi, keby sme mali takéto aktivity s anglickými lektormi aspoň dvakrát v roku.

 

AEW Komárno Február 2019

Dobrý deň!

Minulý týždeň bol u nás  "ACTIVE ENGLISH WEEK", ktorého sa naši žiaci zúčastnili. Deti sa po každom odučenom dni vyjadrovali len v superlatívoch, cítili sa uvoľnene a príjemne, veľa nového sa naučili. Rodičia od svojích ratolestí sa dozvedeli veci tiež len v kladnom slova zmysle. Lektori boli spokojní, tiež sa vyjadrovali len v pozitívach. My, ako vedenie sme radi, že naše deti dostali takúto možnosť a sme radi, že ste nám možnosť poskytli. Za spoluprácu ďakujeme a v budúcnosti by sme ešte chceli využiť Vaše služby.

ĎAKUJEME.

 

AEW Považská Bystrica Február 2019

Dobrý večer,

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať lektorom za trpezlivú prácu s našimi žiakmi počas jazykového kurzu. Mali sme len samé pozitívne ohlasy,  pačili sa im hlavne netradičné formy výuky bez stresu z testov a písomiek. Boli radi, že mali možnosť zúčastniť sa takéhoto kurzu.

Ešte raz ďakujem a verím, že aj budúci rok zorganizujeme AEW.
AEW Veľký Meder Február 2019

Dobrý deň!

Boli sme veľmi spokojní s lektormi a tešili sme sa z toho, že žiaci mali možnosť precvičovať aj americkú aj britskú angličtinu. Lektori mali zábavné úlohy pripravené, ale pritom sa seriózne učili. Žiaci tiež boli spokojní s lektormi, cítili sa s nimi voľne a hovorili, že nemali zábrany komunikovať. Aj John aj Alex boli nápomocní, aj my učitelia sme sa od nich niečo nové naučili, boli milí a komunikatívni. Ďakujeme za kvalitných lektorov. 
AEW Jablonec nad Nisou Február 2019

Dobrý den,
děti byly s výukou a prací lektorů velmi spokojeni a těší se již na příští rok.

AEW Horné Srnie Január 2019

English Active Week dopadol na našej škole vynikajúco, žiaci boli absolútne nadšení, mnohí sa s native speakers ešte tak “naživo” nemali možnosť stretnúť, takže to bola pre nich mimoriadna príležitosť.

AEW, Poprad, November 2018

Kurz "ACTIVE ENGLIH WEEK" splnil očakávanie študentov aj nás učiteľov. Kurzu sa zúčastnilo 19 študentov rôznej úrovne angličitny. Tí, ktorí boli slabší síce nerozumeli niekedy čo sa od nich očakáva a preto by privítali preklad do rodného jazyka, no napriek tomu aspoň čiastočne prekonali strach z rozprávania. Tí, ktorí boli v angličtine lepší si veľmi pochvaľovali témy o ktorých sa diskutovalo, veľa sa naučili a ocenili možnosť rozprávať s native speakrom.

Celá skupina hodnotila kurz ako pozitívny, iný a inovatívny prínos vo výučbe anglického jazyka a vôbec im nevadilo toľko hodín anglického jazyka za deň.

Veľmi pozitívne hodnotili prístup lektora jeho zmysel pre humor a trpezlivosť. Ocenili aj fakt, že nemuseli mať stres z toho ako rozprávajú, nevadilo, že nie vždy je to korektne po anglicky a hlavne že sa neznámkovalo. Mnohých to posunulo k lepším výkonom a prekonaniu strachu z ústnej časti maturitnej skúšky.

Vyučujúci na našej škole si vážia možnosť takto oživiť hodiny cudzieho jazyka. V celej skupine vládla priateľská a pracovná atmosféra hoci tam boli žiaci z rôznych tried a ročníkov.Veľmi pekne ďakujeme za túto možnosť a ak bude ešte záujme u študentov určite sa ozveme a v spolupráci s Vami by sme ešte kurz zorganizovali.

 

AEW, Modra, Október 2018

Prebiehal na našej škole v dňoch 15.10.-19.10.2018 a bol úspešne ukončený odovzdaním certifikátov všetkým absolventom z tried Prima, Sekunda a Tercia. Intenzívna výučba angličtiny s anglickými lektormi /native speakers/ prebiehala denne šiestimi vyučovacími hodinami. Našich žiakov učili skúsení učitelia z Veľkej Británie, David Schofield z Livepoolu a Robert ap Tomos z Cardiffu. Prihlásení žiaci vytvorili dve skupiny po 19 a 17 žiakov. Títo učitelia sa počas dňa striedali a robili rozličné jazykové aktivity v priateľskej atmosfére, okorenenej typickým britským humorom.

I keď sú medzi žiakmi v skupine jednej úrovne výrazné rozdiely v porozumení a používaní anglického jazyka, učitelia sa snažili každého zapojiť a povzbudiť, aby na sebe ďalej pracovali, lebo to má zmysel. Vždy, keď som vstúpila do triedy, žiaci sa intenzívne hlásili, alebo písali či kreslili, smiali sa na vtipných poznámkach učiteľa. Teda rozumeli pokynom, otázkam a vedeli povedať alebo obhájiť svoj názor. Je veľmi dôležité, aby si deti v praxi overili, že denné učenie sa anglického  jazyka sa oplatí. Takýto intenzívny týždeň prináša ovocie vo forme odbúranie strachu z komunikácie s anglicky hovoriacim človekom.

Výhodu takéhoto aktívneho jazykového týždňa v anglickom jazyku v domácom prostredí vidím aj v tom, že dieťa nemusí vycestovať ďaleko od rodiny, byť stresované únavou a nepredvídanými okolnosťami a zároveň ušetrí prostriedky na cestovné, stravu a ubytovanie.

 

AEW, Lietava, Október 2018

Dobrý deň,

"ACTIVE ENGLISH WEEK" u nás prebehol veľmi úspešne. S pánom lektorom  Davom sme  boli veľmi  spokojní. Zaujal žiakov, nemal problémy udržať si ich pozornosť, bol vtipný, zábavný a naučil ich užitočné veci. Ak by sme v budúcnosti využívali vaše služby, bola by som veľmi rada keby ste nám  znovu poslali práve jeho. Vopred ďakujem.

 

Natives in school 2018/2019, Nitra

Som koordinátorkou bilingválneho štúdia. Jednou z mojich úloh je spolupráca so zahraničným lektorom. Sam k vyučovaniu predmetov anglický jazyk a konverzácie v anglickom jazyku pristupuje zodpovedne, na hodiny chodí pripravený. Hodiny anglického jazyka, ktoré učí v mojej triede vopred vždy konzultujeme a moje požiadavky na náplň hodín stále splní, zároveň mi dá spätnú väzbu. Počas hospitácie na jeho hodine som mala taktiež možnosť presvedčiť sa, že k žiakom je priateľský, no prísny zároveň. Úlohy, ktoré žiakom zadá, skontroluje a taktiež ich klasifikuje. Jeho požiadavky sú primerané úrovni žiakov. Kolegyne, ktoré taktiež hospitovali na jeho hodinách, boli s jeho prácou mimoriadne spokojné.
 
AEW Votice Jún 2018

Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za zajištění kurzu Active
English Week pro naši základní školu.

Podle získaných informací a ohlasů ze strany zúčastněných
žáků proběhl kurz bez problémů, v příjemné a přátelské
atmosféře, všem se líbil a přinesl mnoho nových znalostí,
dovedností a spoustu zážitků. Současně mohli žáci využít
znalosti, které dosud při výuce ve škole získali a mnozí měli
poprvé možnost komunikovat s rodilými mluvčími. Tato zajímavá
zkušenost je bude jistě motivovat k tomu, aby se angličtinu i v
budoucnu svědomitě učili.

Také s prací lektorů jsme byli spokojeni, vzhledem k tomu, že
úroveň žáků 6. - 9. tříd je velmi rozdílná, museli této
situaci přizpůsobit výuku, což se jim podařilo. Ke všem žákům
měli hezký, vstřícný přístup a snad se i jim u nás líbilo a
dobře pracovalo.

Někteří žáci se kurzu zúčastnili opakovaně a tento hodnotili
velice pozitivně.

Děkuji ještě jednou, přeji krásné letní prázdniny.

Se srdečným pozdravem za všechny vyučující angličtiny na škole.

AEW Vráble Jún 2018

Dobrý deň.
 
Z našej strany by sme chceli vyjadriť maximálnu spokojnosť a zároveň sa Vám a Vašim lektorom poďakovať za takúto možnosť, našim žiakom ponúknuť niečo nové a netradičné. Obaja lektori boli vynikajúci. Bol to pre nás veľký zážitok. Nesmierne si vážime ich odvedenú prácu, nakoľko boli v plnom nasadení od začiatku až do konca, čo bolo v tom týždni pri vysokých teplotách vonku i v škole veľmi náročné. Oceňujeme vtipný priebeh vyučovacích hodín, smiechom detí naozaj neraz burácala celá škola. Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu.

AEW, Šumice, Jún 2018

Dobrý den,

omlouvám se, že jsem neopdepsala ihned, ale nechali jsme si od žáků vypracovat zpětnou vazbu písemně a nějaký čas také trvalo, než jsme vše vyhodnotili.

Na základě tohoto vyplynulo následující:

Celkově se žákům AEW velmi líbil, převládalo nadšení, hodiny byly hodnoceny jako velmi zábavné.

Konkrétní aktivity, které žáci oceňovali: hry, lekce první pomoci, reálie Velké Británie, procházky venku.

Bohužel, musíme zmínit i fakt, že zhruba třetina žáků se nemohla vyrovnat s ráznějším chováním jednoho z lektorů. V dnešní době je v každé třídě spousta žáků s nejrůznějšími problémy. Na ty nejtěžší případy lektory upozorníme, ale z časových důvodů není možné před začátkem kurzu probrat vše. Žáci sice potřebují důslednost a někdy i ostřejší reakci, ale také citlvý přístup. Pro příští spolupráci by bylo lepší, kdyby lektor požádal o řešení konkrétních problémů naše vyučující.

Většina hodin ale probíhala ve velmi příjemné atmosféře, takže celkově je naše škola s AEW spokojená.

Děkuji za pochopení i za spolupráci a budeme se těšit na příští AEW,

přeji krásné léto,

AEW, Žilina, Jún 2018

Dobrý deň prajem,

pýtala som sa detí na ich názor a boli spokojné. Týždeň sa im páčil a nikto sa nevyjadril, že by bol sklamaný. Mnohí boli milo prekvapení, že dobre rozumeli a že už len to, že celý týždeň mali možnosť počúvať "native" angličtinu, bolo prínosom. Ako mínus uvádzali, že bolo niekedy veľa hier. Niektoré vraj boli  ako pre "deti v školke", nie ako pre deviatakov, a to hlavne tie, kde nemali možnosť veľa rozprávať po anglicky. Naopak, niektorým sa práve to, že bolo veľa hravých aktivít, páčilo. 

S organizáciou kurzu sme boli spokojní.

Ďakujeme za túto možnosť a prajeme všetko dobré.

AEW Pyšely Jún 2018

Dobrý den,

minulý týden byl skvělý. Oba lektoři to zvládli super, i při tom větším počtu dětí. Jistě víte o situaci, která nastala a místo 3 lektorů dorazili dva. 

Nicméně Craig i Jon byli bezvadní a děti byly spokojené.  Měli připravené programy a hry  a děti se vůbec nenudily. Jediné co bylo trochu negativní byl velký počet dětí ve skupině. myslím , že hranice je 16 dětí.

Ale jinak vše v pořádku. 

Příští rok se těším na spolupráci.

AEW, Konská, Máj 2018

V dňoch 14. - 15.05. 2018 sa žiaci 3. a 4.ročníka zúčastnili kurzu ANJ s anglickým lektorom. Deti sa aktívne zapájali do komunikácie, hier a ďalších zaujímavých činností, pri ktorých si precvičovali svoje jazykové  znalosti a schopnosti.

Žiaci boli veľmi nadšení s priebehom kurzu, so zdokonalením si svojej hovorovej stránky angličtiny a rozšírenie si slovnej zásoby.

Tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu.

AEW Dubenec Máj 2018

Dobrý den,

atmosféra byla výborná, lektor úžasný, děti byly nadšené, i ty slabší byly spokojené. Lektor výborně zvládal celou třídu, včetně dvou celkem dost náročných hyperaktivních kluků (měli jsme s rodiči domluvené, že kdyby to na lektora bylo moc, budou část dne v jiné třídě). Lektor je zvládal, takže to nebylo potřeba, nechtěl, abychom je posílali pryč. 

Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

AEW Dražice Apríl 2018

Dobrý den,
stejně jako v loňském roce jsme byli velmi spokojeni.

Lektor Jack Hopkins byl velmi dobře připraven. Promyšleně pracoval s  novými tématy, pro upevnění zařazoval hry, děti byly nadšené. Celková  atmosféra výborná, Jack si přirozeně dokázal udržet autoritu i  pozornost dětí a byl pro ně velmi "cool".

Těšíme se na spolupráci i příští rok.

AEW Bilina Marec 2018

Jsou události, které se pravidelně opakují a dětem přinášejí radost. Takových událostí je u nás za rok jistě mnoho. Jedna z nich je setkávání s rodilými mluvčími… Pro děti je to velká zkušenost nejen z hlediska setkání s člověkem z jiné kultury, ale také skvělá příležitost zjistit, jak na tom vlastně jsou jejich komunikační schopnosti. Dorozumět se ve vlastním jazyce je mnohdy velmi těžké, a teď ještě když to má být v jazyce anglickém! Pojďme si přečíst krátké úryvky, které nám děti napsaly o proběhlém kurzu:

Michal píšeVelmi často jsme tvořili týmy o různých počtech (nejčastěji na dva týmy) a hráli jsme různé hry jako např: Šibenici, Velkou sýrovou loupež, Cestu kolem světa, různé kvízy, plánovali jsme si budoucnost. Nejvíce mě bavilo, když jsme si s Jonem hráli na soudce a podezřelé, nebo jsme jsi pokládali různé otázky.

Honza píšeKurz se mi líbil a byl pro mě velmi užitečný. Naučil jsem se tvořit plynulejší věty, zároveň jsem si tam pomocí různých her procvičil zeměpis a dějepis. Poté jsme také probírali anglický slang.

Hanka píšeKurz, který se konal tento rok, mě hodně bavil. Měla jsem možnost mluvit s rodilými mluvčími, ale také jsem měla možnost být ve třídě s někým jiným než se svou třídou. Nejvíce mě bavily hodiny s Jonnem a Craigem, jelikož tito dva lektoři měli spoustu zábavných her, ve kterých jsem se spoustu dozvěděla. Ty hry byly v podstatě o světě, otázky typu „Jaké je hlavní město Venezuely?“, a jelikož miluju zeměpis, tak je určitě všem jasné, že mě tyto hry bavily nejvíce.

Kristýna píšeKurz se mi velice líbil, ale na začátku mi připadalo, že mluvili rychle. Myslím si že, nejlepší aktivity byly, jak jsme druhému týmu pokládali otázky. Nebo šibenice, jak jsme se snažili dát druhému týmu dlouhé a zároveň těžké slovo. Myslím si, že tento kurz byl skvělý, i když první dva dny byly náročné, ale to se dá pochopit - vždyť přece není angličtina náš rodný jazyk.

AEW Novosedlice, február 2018

Dobrý den, 

celý týden probíhal v poklidu, nenaskytl se žádný problém. Lektor byl velmi milý a nenáročný, přesto však musím říct, že by mohl být malinko více akční. Děti ale program moc bavil, líbil se jim, a to je nejdůležitější. Byli jsme moc spokojeni. Děkujeme za dobrou organizaci, opravdu nenastal žádný problém.:) 

AEW Veľký Meder 2018

Dobrý deň,

Už 11. krát mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa Active English Week na našej škole. Stalo sa to už tradíciou u nás a sme veľmi radi, že takúto možnosť máme. Je nám ľúto, že "nemecký" týždeň v posledných rokoch sme nemohli zorganizovať.
Čo sa týka lektorov, sme naozaj veľmi spokojní. Sam má toľko plusov v sebe, že je naozaj jedna radosť s ním spolupracovať. Žiakom sa taktiež veľmi dobre spolupracuje s nim, má veľmi dobré metódy a jeho humor zbožňujeme.
John bol taktiež veľmi ústretový, iný typ pedagóga ako Sam a to bolo dobré, lebo žiaci  spoznali iný typ človeka, pedagóga  chválili jeho ľudský prístup, jeho metódy. Spolupráca lektorov medzi sebou bola taktiež vynikajúca.

Ďakujeme za všetko a tešíme sa na "Aktívny týždeň"v budúcom školskom roku.

S pozdravom
Riaditeľka OA Veľký Meder

AEW - individuálna výučba Nitra február 2018

Vážený pán riaditeľ Schofield,

dovolte mi, aby som Vám alespoň takouto cestou vyslovila poďakovanie za vzdelávanie syna Adama v tomto týždni, zároveň za Vašu ústretovosť, trpezlivosť, empatiu a profesionálne správanie. Také, ktoré som si myslela, že už neexistuje alebo existuje veľmi vzácne.

Syn Vás takisto oceňuje. Prijmite prosím i ospravedlnenie z našej strany, za problémy, ktoré sa dúfajme podarilo vyriešiť a ktoré sa môžu riešiť len prostredníctvom iných ľudí ako napr.  wifi  a televízor na izbe, de fakto za také "bojové podmienky".  Syn mi hovoril, že ste si dohodli už i následujúci termín v marci.

Pozdravujem i Vašu manželku.
riaditeľka základnej školy

AEW - individuálna výučba Nitra február 2018

AEW Bratislava Január 2018

Dobrý deň,

celý týždeň hodnotili žiaci veľmi pozitívne, osobnosť učiteľa im vyhovovala, všetko prebiehalo v príjemnej pracovnej atmosfére. Na pracovnej porade sme odsúhlasili, že budeme Active week ponúkať aj budúcoročným štvrtákom a to opäť na konci prvého polroka. 

Ak máte ďalšie otázky, rada Vám zodpoviem.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

AEW – kurz varenia s anglickým lektorom, november 2017 Trebišov

Dobry den,

sme velmi radi, ze sa nam podarilo uskutocnit kurz varenia s anglickym lektorom. My sme velmi spokojni, lektor bol fanatisticky, len dufame, ze aj on bol spokojny. Nasi ziaci vnimali celu akciu velmi pozitivne. Urcite Vas  budeme volat  v priebehu skolskeho roka na zopakovanie kurzu.

AEW november 2017 Svidnik

Dobrý deň prajem,
po každom kurze sa samozrejme deti pýtame ako boli spokojné a či sa im páčil prístup lektora a celková atmosféra počas AEW. Tak ako po minulé roky aj tentokrát boli žiaci veľmi spokojní a viacerí vraveli, že sa tešia na ďalší kurz. Takže, ak sú spokojné deti sme spokojní aj my učitelia. Za nás učiteľov by som bola rada ak by bola nejakou formou ( nemusia to byť financie ) ohodnotená aj naša práca ( celková organizácia a vyzbieranie peňazí je na nás ), napr. uvítali by sme aspoň 3 hodiny angličtiny v tom týždni keď je tu lektor atď. Bolo by to milé.

AEW november 2017 Kriváň

Dobrý deň,
 
čo sa týka kurzu s lektorom, z môjho pohľadu je skvelé, že takéto niečo organizujete a ponúkate školám. Myslím si, že pre žiakov je to obrovská skúsenosť a možnosť vyskúšať si svoje jazykové zručnosti z angličtiny. Naši žiaci boli z lektora nadšení a pochvaľovali si ho. Ja sa musím takisto vyjadriť len pozitívne, či už ide o lektora alebo celý kurz. Za našu školu môžem napísať, že sme boli spokojní. Spolupráca s lektorom bola výborná, k jeho práci nemám žiadne výhrady. Takisto sa mi veľmi páčilo, že každý účastník kurzu dostal certifikát, čo veľmi ocenili aj žiaci.
Spolupracovalo a komunikovalo sa mi s vami veľmi dobre a verím, že vaše služby ešte využijeme aj v budúcnosti. 
Ďakujeme 

AEW november 2017 Detva

Dobrý deň, spolupráca aj samotná práca lektorov bola výborná o čom svedčia aj pozitívne reakcie našich žiakov. Žiaci si týždeň užili a už sa pýtali či to budem organizovať znova, takže sa teším na opätovnú spoluprácu s Vami :) . Obidvaja lektori mali priateľský vzťah k žiakom, boli úžasne komunikatívni, každý deň v dobrej nálade a na vyučovanie prichádzali vždy načas. Naozaj sa s nimi veľmi dobre spolupracovalo. Ďakujeme za vydarený týždeň a prajem pekný deň.
S pozdravom

AEW máj 2017 Skalica

My Active English Week

My active English week was awesome because the lector was brilliant. We learned a lot and we had a lot of fun.

Firstly, let us have a look at our lector. His name is Andrew Mayor. He is 53 years old. He is from London and he has an excellent accent. It was easy to understand him. He lived in India for 19 years. Then he became an English teacher. Also, he really likes traveling. It was fun to speak with him about his experiences from traveling.

On Monday, we started by getting to know ourselves. Then we learned something about our types of learning. It was a good activity. The types of learning are visual, auditory and kinaesthetic. My result was that I am somewhere between all these three categories. The next activity was a quiz about our job preference. For me, it was working with people but I do not think I will work with people. Going for a walk was in daily plan. I loved it. We could relax and we would be more active in the next few lessons. Our following theme was “our Superhero”. Here we had to use our creativity. Last activity every day was playing some of these games: 2 truth and 1 lie, Pictionary or a quiz.

On Tuesday, firstly, Andrew talked about why he loves Skalica. Then we checked our home works and talked about it. Later we spoke about disasters. What we want to have in our survival kit, what is the safest place in the house, etc.

On Wednesday, we spoke about idioms. It was very hard because the English ones are totally different from the Slovak idioms. However, I was glad to learn idioms in a different language. I think it will be very useful for all of us because it is used in the streets of England a lot. Then we did a survey about what we think will happen in 100 years. We wrote statements such as “in 100 years we will live on Mars”. Then we went from table to table and asked people if they agreed or not.

On Thursday, we learned some linking words. We wrote some categories and in each category, we wrote five linking words. Then we played a roleplay. There was a lot of fun. Later we wrote ten new words from newspapers like we did every day this week.

On Friday, Andrew taught us a lot of slang words which are used very often in English dialect. Then we learned and noted 10 new verbs from newspapers. Q and A was very good because Andrew is a very interesting and talkative person. We learnt a lot of information about him. Later, we were watching videos about cities that we want to visit. In the end, we got certificates. Andrew said some honest lovely words and said bye-bye to us, we said bye-bye to him and that was the last thing we did in our Active English week.

It was a nice week and I enjoyed it. The lector was perfect and some of the activities I liked so much that I would like to do them in school normally.

AEW apríl 2017 ŠAHY

Dobrý deň,

ešte raz by som sa Vám chcela poďakovať za Aktívny jazykový týždeň, ktorý sme organizovali na našej škole prvýkrát.

Ďakujeme Pánovi Davidovi Schofieldovi za otvorený, trpezlivý a priateľský prístup k žiakom, za vynikajúcu atmosféru na vyučovacích hodinách, a snahu priblížiť nové vedomosti s úsmevom a s humorom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

AEW apríl 2017 ŠAHY

AEW apríl 2017, ZŠ Nemšová

Dobrý deň,

Ďakujeme za super AEW od 24. do 28. apríla 2017.

Podobne ako v minulom školskom roku, deti hodnotili tento týždeň veľmi pozitívne... veľa detí by prijalo mať takýto týždeň dlhšie, teda aby trval 2-3 týždne, prípadne bol 2x počas školského roka.

Lektori - Mr. Luke, Mr Andy, Mr Alex a Mr David si naše deti získali ihneď... týždeň ubehol ako voda...lúčenie bolo pre niektoré deti ťažké... neverili, že je koniec a lektori odchádzajú. Všetci mali radosť z nových poznatkov a neopakovateľné zážitky !

Ešte raz veľké ďakujeme !

AEW apríl 2017, ZŠ Nemšová

AEW marec 2017 Bílina Česká republika

Celý týden na naší škole probíhal intenzivní kurz anglického jazyka "Active English Week" pro žáky z 1. stupně. Žáci si především zopakovali a rozšířili slovní zásobu, hráli různé slovní hry, vymýšleli své planety, psali pozvánky na narozeninovou párty, tančili sambu atd. Dnešním dnem byl kurz na 1. stupni ukončen. Všichni žáci obdrželi certifikáty, které jim předali samotní lektoři. Celý kurz se dětem velmi líbil a byl jak ze strany pedagogů, tak ze strany rodičů velmi kladně hodnocen. 

AEW, Jún 2016, Votice v Českej republike

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za přípravu a realizaci  "English Active Week" na naší škole. Žáci byli s jazykovým  kurzem velmi spokojeni a doufám, že i Vaši lektoři. Myslím, že i  přes větší počet žáků ve skupině zvládli svoji práci bez  problémů.

Děkuji za všechny účastníky kurzu.

AEW Máj 2016, Trebišov

Ohlasy študentov  na Aktívny týždeň strávený s anglickým lektorom

Pozitíva

- Ochota a prístup lektorov
- Lektori vytvorili priateľskú a kamarátsku atmosféru na hodinách
- Ocenili striedanie lektorov na hodinách
- Páčila sa im rôznorodosť aktivít  –  práca v skupine a mixovanie partnerov na prácu
- Študenti veľmi ocenili podporný materiál, ktorý dostali
- Mnohí študenti tvrdia, že prekonali bariéru rozprávať, neobávajú sa už komunikovať ústne, aj napriek možným gramatickým chybám
- Tvrdia, že to boli dobre investované peniaze
- Ocenili aktivity, pri ktorých boli nenásilne nútení rozprávať
- Tvrdia, že strávili úsmevný, ale krátky týždeň

 

Negatíva

- Hodiny študentom veľmi rýchlo ubiehali

Takmer 95%  študentov hodnotí  týždeň strávený s lektormi veľmi pozitívne a tvrdia, že by si to veľmi radi v budúcom školskom roku zopakovali. 

AEW, Máj 2016, deti zo Skalice

Posledný májový týždeň bol u nás už druhým rokom týždňom aktívnej angličtiny. Deviataci a ôsmaci si naplno užili svojho „native speaker" a „Miško" pre nich pripravil aktivity, kde museli (a určite aj chceli) využiť tú svoju angličtinu. Hrali sa zábavné aj vedomostné hry, vymýšľali bláznivé výrobky, propagovali turistické atrakcie ale rozmýšľali aj nad takými ťažkými témami ako dôvod chudoby a význam vzdelania:). Okamžitá spätná väzba pre „Miška" opakovala slová chvály, nadšenia a uznania:

- It was a funny and interesting week,  I think I and my classmates learned a lot of new things.
- I will miss it:(
- I could improve my communication skills and practise my English. It was lovely experience for me.
- I really enjoyed this week. I hope it will continue next year.
- This week was great. I really enjoyed it!
- I wish we had such a week every month:)

AEW, Apríl 2016, Sloup v Čechách

S týdnem angličtiny jsme byli velice spokojeni.
 
Děti byly nadšené. Zvláště unesené byly z toho, že měly učitele - muže. Michael se stal velmi rychle velice populární a jeho hodiny matematiky patřily k nejoblíbenějším. Stephanie byla milá a přitom velmi profesionální a zkušená lektorka, děti se do ní hned zamilovali.
 
Paní ředitelka se několika hodin sama účastnila a byla nadšená.
 
Následující týden jsme dotázali i rodiče na třídních schůzkách. Také oni byli velice spokojeni a mile překvapeni změnou přístupu svých dětí k výuce cizího jazyka. Tato možnost setkání s cizím jazykem děti motivovala k většímu zájmu o cizí jazyk jako takový.
 
Přístup lektorů k dětem byl velice přátelský, bylo vidět, že mají zkušenosti s tímto typem výuky a práce s dětmi  je baví a naplňuje.
 
Velikým kladem byl věk lektorů - to, že přijeli mladí lidé nás příjemně překvapilo
 
Také příprava lektorů na hodiny byla vynikající - jak na dopolední školní hodiny, tak na odpolední hodiny konverzace.
 
Lektoři byli možná trochu překvapeni detailními požadavky na konkrétní hodiny a prolínání předmětů (proto byla nutná delší  příprava), ale podařilo se nám vytvořit skvělý plán týdne a osvědčili se nejen v hodinách angličtiny, ale i při výtvarné či hudební výchově, pracovních činnostech, nebo tělocviku.
 
Lektoři byli velice flexibilní co se časových požadavků týkalo a vyšli nám vždy vstříc - zvláště při posunech odpoledních konverzačních bloků.
English Summer Day Camp, Veľký Krtíš, august 2015

Jack Moon, ktorý viedol tábor u nás, vo Veľkom Krtíši, je nielen fantastickým a zručným lektorom, ale aj človekom a priateľom.
Má úžasný vplyv na deti, jeho osobnosť značným spôsobom prispela k tomu, že sa deti s radosťou každé ráno vrhali na nové úlohy a hry. Je kreatívny, zábavný a múdry. Chceli by sme ho v nasledujúcom školskom roku 2015/2016 získať späť na týždňový kurz, ak to bude možné, v čo dúfame. Ďakujeme jazykovej škole Sidas, že nám poslala práve jeho!

Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu:)

English Summer Day Camp, Košice, júl 2015

Chceli sme prežiť niečo nové, zdokonaľovať sa v angličtine, zahrať si rôzne hry, zažiť pravú anglickú atmosféru pri rôznych hrách, otestovať si svoje schopnosti v komunikácii... a to všetko so skutočnými profesionálmi, v družstvách plných rovnako naladených kamarátov.

Lekori pomohli nám objaviť zmysel priateľstva, naučili nás popasovať so svojimi slabosťami, do ničoho nás násilím nenútili, jednoducho nás vtiahli do rozhovoru v anglickom jazyku.

Bol to English summer day camp s jazykovou školou SIDAS.

Perfektný týždeň plných zážitkov.

Ďakujeme Vám.

English Summer Day Camp, júl 2015, deti z Polomky

Voláme sa:Luky,Evka,Lenka,Zuzka.Boli sme na anglickom kurze a veľmi sa nám páčil náš učiteľ Jack Moon.Naučil nás veľa nových vecí. Hrali sme sa rôzne hry a spoznávali sme nové zvieratá.Jack bol veľmi dobrý,neustále mal dobrú náladu a venoval sa nám.Boli by sme veľmi radi keby, prišiel aj na budúci rok.

S pozdravom Luky,Evka,Lenka,Zuzka
English Summer Day Camp, Dolná Tižina, júl 2015

Dobrý deň,

v mene vedenia školy a všetkých detí, ktoré sa zúčastnili letného tábora, chceme vyjadriť poďakovanie a  veľkú spokojnosť za organizáciu jazykového tábora na našej škole. Deťom sa páčili hry, aktivity, úlohy a hlavne kamarátsky prístup lektorov k deťom. Pekným spestrením bolo krátky program na záver týždňa, ktorého sa mohli zúčastniť aj rodičia a príbuzní, a taktiež mohli vidieť odvedenú prácu počas celého týždňa. Možno do budúcna pre Vás by som odporúčala aspoň minimálne vybavenie pomôckami ( kancelársky papier, zopár pasteliek, kriedy,.....). 

AEW, České Budějovice, jún 2015

Ohlasy žáků na úroveň kurzů byly i tentokrát pozitivní. Škoda, že se nám společně nepodařilo uskutečnit i kurz v německém jazyce. Pokud bude zájem žáků o kurzy trvat i v příštím školním roce, včas Vás budeme kontaktovat.

Přeji Vám příjemné léto a těším se na další spolupráci.

AEW, Skalica, máj 2015

Dobrý deň,

Píšem Vám, aby som Vám poďakovala za skvelého lektora. 

Andrew bol u nás v Skalici minulý týždeň a zhostil svojej práce fantasticky. Naši deviataci a ôsmaci ho hneď po prvom dni jednoducho zbožňovali. Vedel čo s nimi má robiť, ponúkol im celú škálu aktivít na to, aby ich donútil (nenápadne:) rozprávať a to tak, že rozprávať chceli.... Hrali hry, prebrali prehľad časov, podmienkové vety, frázové slovesá, idiomy a hlavne rozprávali. Bol to naozaj aktívny týždeň a dúfam, že si ho užil aj Andrew.

AEW, Jaroměř, máj 2015

Dobrý den,

s lektory i jejich programem, který měli pro děti připravený, jsme byli velmi spokojení. Lektoři byli maximálně komunikativní a vstřícní, takže vše probíhalo bez nejmenších problémů. Děti byly nadšené.
Děkuji a těším se na další spolupráci. 

AEW, Tabor, február 2015

Byl to skvělý týden, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a zažila mnoho legrace, báječně jsem si to užila. Nelituji, že jsem se přihlásila a příští rok půjdu znovu. Radka

AEW je super akce, moc se nám líbil. Učitelé byli super, hodní, sympatičtí, milí. Áďa a Denča

Na AEW to bylo bezvadné. Hráli jsem hry, při kterých jsem se naučili spoustu nových slovíček. Moc mě to bavilo. Marek

Protože už jsem tady počtvrté, tak vím, co očekávat, Je to tu super, je tu sranda, i když často nerozumíme. Ale vždycky se nějak domluvíme.

Mohlo by se to pořádat častěji…

Líbí se mi třeba vysvětlovat něco anglicky, je to tu suprové. Rodilí mluvčí jsou moc hodní. Hrajeme tu různé anglické hry. Mnohem lepší než normální vyučování :-)

Zatím nejlepší Active English Week, jsem tu už počtvrté… 

AEW, Humenné, február 2015

Dobrý deň, chcem vám vyjadriť poďakovanie, že s vašou pomocou mohli naši študenti prežiť obohacujúci týždeň, s úžasným človekom. Lektora Andrewa sme si všetci veľmi obľúbili a ťažko sa nám s ním lúčilo. Andrew vedel pohotovo zareagovať na  požiadavky našich študentov, a preto z času, ktorí spolu strávili mohli vyťažiť maximum. Bol to naozaj vydarený týždeň. Ešte raz vďaka. 

AEW, Košice, 19.3.2014

Dobrý deň! Chcem vám vyjadriť v mene nás všetkých i pána riaditeľa veľkú vďaku za profesionálne zvládnutý náročný týždeň, skvelú prácu, pevné nervy i vedomosti a znalosti, ktoré ste odovzdali našim žiakom. Ohlasy detí boli veľmi pozitívne ako v škole, tak aj doma. Zároveň dúfam, že spolúpráca s vašou organizáciou bude pokračovať aj naďalej, prípadne aj celoročne s vybranými žiakmi so serióznym záujmom o anglický jazyk.

AEW, Malacky, 12.3.2014

Dobrý deň, anglický týždeň na našej škole prebehol v poriadku, lektori boli pripravení, poskytli žiakom množstvo materiálov a myslím, že každý žiak sa na tomto kurze niečo naučil a v niečom zdokonalil. Najmä tí starší sa vyjadrili, že cítia na svojej angličtine určité zlepšenie. Reakciu rodičov ešte len budem zisťovať, ale žiaci majú záujem o Váš kurz i na budúci rok. Mrzí ma, že som sa nestihla minulý týždeň rozlúčiť s pánmi lektormi, nakoľko som v čase ukončenia kurzu bola na školení. Ak je to možné, odovzdajte im moje poďakovanie a želanie všetkého dobrého do ďalšej práce. Ďakujem za spoluprácu a želám veľa úspechov.

AEW, Hnúšťa, 10.3.2014

Z rozhovorov so žiakmi vyplynulo, že lektori boli k deťom kamarátski, dokázali si získať ich pozornosť, zaujať ich a aktivizovať. Včera sme mali prvú hodinu angličtiny so žiakmi, tak sme sa ich pýtali na dojmy z kurzu. Deti pozitívne hodnotili najmä hravé činnosti - hru s kartami, kreslenie príšerok, aktivity s plyšovou hračkou, tvorbu kalendára, hry s pexesom a iné. Páčil sa im aj spôsob odovzdávania certifikátov. Zo strany rodičov sme dostali spätnú väzbu v tom zmysle, že im možno trochu chýbali pracovné listy pripravené Vašimi lektormi, resp. iné výučbové materiály. Na záver však chcem vyjadriť spokojnosť s celým priebehom kurzu a zaželať Vašej jazykovej škole veľa úspechov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Nemecký týždeň, Bratislava, 19.11.2013

Chceli by sme sa poďakovať za spoluprácu pri organizovaní nemeckého týždňa na našej škole. Kurzu sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka. Sme radi, že kurz viedol lektor, ktorý bol u nás už minulý rok a pozná našu školu. Oceňujeme jeho prístup k mladším žiakom, jeho aktivity boli veku primerané. To, že slovenčina mu nie je cudzia sa prejavilo v ochote komunikovať s deťmi aj po slovensky, čo pomohlo žiakom zvládnuť celý týždeň. Žiaci boli spokojní, naučili sa vnímať nový jazyk pomocou hier. Tešíme sa na spoluprácu aj v budúcom školskom roku.

AEW, Jablonec nad Nisou, CZ, 15.10.2013

S radostí mohu napsat, že toto byl zatím nejvydařenější kurz, oba lektoři se dětem velmi pěkně věnovali, dětem se hodiny moc líbili a některé se už chtěly přihlásit na další rok, takže doufám, že spolupráce s vámi bude pokračovat i v dalším roce. Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

Obchodná akadémia, Veľký Meder, 28.5.2013

Cieľom organizovania Aktívneho týždňa s nemeckým lektorom a anglickými lektormi bolo naozaj aktívne používať cudzie jazyky, teda rozvíjať najmä komunikačné zručnosti. Zo strany študentov bol veľký záujem. Sme šťastní, lebo už šiestykrát sa nám podarilo zorganizovať takýto jazykový kurz. Anglickí lektori k nám prišli s početnými nápadmi. Nemecký lektor so svojim pekným nemeckým akcentom hneď očaril našich študentov. Lektori svojim prístupom vedeli pomocou riadeného rozhovoru primäť k diskusii aj tých, ktorí mali doteraz zábrany hovoriť po anglicky alebo po nemecky.
Tešíme sa na Vašich lektorv na budúci rok.

Mega Trucking Slovakia s.r.o., Košice, 26.2.2013

Na začiatok rada by som ocenila, že pani lektorka a zároveň celá Vaša spoločnosť mi vychádzate v ústrety, čo sa týka prispôsobenia sa časov vyučovacích hodín v prípade potreby. S kurozm som spokojná, lektorka má zlatú trpezlivosť a dobré spôsoby pri vysvetľovaní potrebnej náuky. Páčia sa mi jazykové cvičenia formou hier, čo spestruje hodiny a vychádza mi vždy v ústrety. Nemám žiadne výhrady voči pani laktorke ani jej vyučovacím metódam.

AEW, Považská Bystrica, Február 2013

V dňoch 4.2.-8.2.2013 sa konal na našej škole intenzívny kurz anglického jazyka pre študentov 4. ročníka. Viedol ho lektor z Veľkej Británie. Každé popoludnie študenti absolvovali 5 vyučovacích hodín. Zdokonalili sa nielen v anglickej gramatike, ale dozvedeli sa veľa o spôsobe života, tradíciách a zvykoch vo Veľkej Británii. Po skončení kurzu boli študenti nadšení, takýto kurz by si neváhali zopakovať a svoje postrehy vyjadrili takto:
- kurz mi pomohol lepšie orientovať sa v angličtine. Angličtina sa mi "dostala do uší".
- naučili sme sa veľa o anglickej kutlúre, zvykoch, etikete, moje vyjadrovanie je oveľa lepšie ako predtým.
- mám potrebu zlepšovať sa v angličtine.
- mala som možnosť vyskúšať si konverzáciu s Angličanom.
- naučil som sa myslieť v angličitine.
- mám lepšiu výslovnosť.
- dozvedel som sa veľa o živote v Anglicku, možnostiach žiť a pracovať tam.

AEW, Ostrava - Hrabůvka, Február 2012

Dobrý den,

dnes ukončili na naší škole Nathan a Caroline (říka si ale Kate) AEW.
Studenti byli nadšeni, dovoluji si proto vyslovit lektorům velkou pochvalu
a vyjádřit zároveň naději, že s vámi budeme moci zase někdy v budoucnu spolupracovat.
Zdravím a přeji hezký víkend

AEW, Nové mesto nad Váhom, Február 2012

V mene našich detí sa Vám chcem poďakovať za pekný týždeň plný hravej angličtiny. Za nedostatok považovali len to, že AEW netrval dlhšie. Radi by si takýto týždeň ešte zopakovali, ale "s tými istými lektormi" (citujem). Neviem, či sa dá takáto požiadavka akceptovať. Pozdravujeme ešte raz lektorov a povzbudzujeme ich, aby v budúcnosti ešte viac komunikovali s našimi kolegami - vždy sa veľmi potešili, keď ich pozdravili "ahoj" , "čau", "dobrý deň", "dovidenia", a pod. Takýto kontakt zanechá po sebe vždy príjemnú vôňu.

Kind regards

Kópie článkov a textov z rôznych škôl

 • Dobrý deň,
  AEW na našej škole prebehol na vysokej úrovni. Lektori boli veľkým prínosom pre našich žiakov, veľmi ich prácu s nimi oceňovali. Jediná nevýhoda boli rúška, no to Vy ani my neovplyvníme.
  Takže z našej strany Vám ďakujeme. Veľmi sa teším, že sa AEW mohol zorganizovať. Veľa úspechov v budúcnosti.
   
 • Po minuloročnom úspechu a záujme žiakov sa naša škola rozhodla aj v tomto školskom roku uskutočniť už po druhýkrát anglický denný letný tábor „English summer day camp“. Zúčastnilo sa ho 41 žiakov vo veku 6-14 rokov, ktorí boli rozdelení do 3 skupín na základe úrovne jazykových zručností. Počas celého týždňa sa im venovali lektori Lee, Nathan a Osha, plne vyškolení “native” lektori z jazykovej školy SIDAS, ktorí s nimi robili rôzne vzdelávacie aktivity. Pomocou rôznych jazykových hier zábavným spôsobom komunikovali s nimi v anglickom jazyku, a tak sa im podarilo odbúrať prvotný strach

  z komunikácie v cudzom jazyku, zlepšovali si výslovnosť a prízvuk, rozširovali si slovnú zásobu. Učili sa počúvať a aj porozumieť. Nesmelí sa osmelili a tí smelší si vybrúsili jazyk. Pracou v skupinách si precvičovali nielen jazykové, ale aj sociálne a spoločenské zručnosti, ktoré sa dnes tak cenia. Témy celodenných aktivít boli úzko prepojené z každodennými situáciami reálneho života napr. pocity, opis osoby, v obchode, v reštaurácii,  plán mesta a orientácia atď. Práca lektorov bola na vysokej profesionálnej úrovni, všetci žiaci vyjadrili maximálnu spokojnosť.

  Ďakujeme za spoluprácu lektorom z jazykovej školy SIDAS z Košíc, za ich trpezlivú prácu s našimi žiakmi.

  Bola to výborná príležitosť pre našich žiakov zdokonaliť sa v angličtine a nenudiť sa počas letných prázdnin doma. Už teraz sa mnohí z nich tešia na ďalší „English summer day camp“ v budúcom školskom roku.

 • Dobrý deň,

  Podpora cudzojazyčnej komunikácie má vysokú prioritu na našej škole, a preto sa každý rok radi zapájame do programu Aktive deutsche woche a Active English Week, ktorý umožní žiakom stretnúť sa so zahraničnými lektormi a učiť sa s nimi cudzí jazyk celý týždeň. Tento program sa teší čoraz väčšej popularite medzi žiakmi, počet účastníkov sa každý rok zvyšuje, hlavne v prípade angličtiny, a výučba už prebieha v dvoch väčších skupinách.

  V tomto školskom roku sme od 24. februára do 6. marca privítali troch zahraničných lektorov, Neri z Kölnu, Nemecka a dvoch anglicky hovoriacich lektorov, Oshu z USA a Nathana z Anglicka. Žiakom sa veľmi páčilo, že mohli počuť originálne prízvuky a precvičovať cudzí jazyk s učiteľmi, ktorých cieľový jazyk je materinským jazykom. Hravé úlohy, pohodová atmosféra a zábava na hodinách žiakov naplnila elánom a jazykové výzvy prijímali s nadšením. Lektori boli nápomocní, ochotne sa rozprávali a zoznamovali so žiakmi a tiež vyjadrili spokojnosť.
  Sme radi, že sa každý rok môžeme zúčastniť tohto cudzojazyčného školského programu a okrem používania cudzieho jazyka si môžeme rozšíriť aj kultúrny obzor.
  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.
 • Dobrý deň,
  Active English Week bol pre našich žiakov nezabudnuteľným týždňom. Od prvej chvíle po hodinách žiaci  vybehovali z tried s nadšením podeliť sa o skúsenosti so spolužiakmi, aj s nami učiteľmi. Vždy po hodinách boli usmievaví, šťastní a tešili sa na každý nový deň. 
  David mal hodiny rôznorodé, zaujímavé, zamerané na komunikačné zručnosti, prispôsoboval sa tempu a úrovni žiakov, podporoval žiakov vo vzájomnej spolupráci a pomoci. Žiaci si ho veľmi obľúbili. Sme veľmi radi, že žiaci mohli mať túto skúsenosť.
 • Vážený pán riaditeľ Schofield,

  dovolte mi, aby som Vám alespoň takouto cestou vyslovila poďakovanie za vzdelávanie syna Adama v tomto týždni, zároveň za Vašu ústretovosť, trpezlivosť, empatiu a profesionálne správanie. Také, ktoré som si myslela, že už neexistuje alebo existuje veľmi vzácne.

  Syn Vás takisto oceňuje. Prijmite prosím i ospravedlnenie z našej strany, za problémy, ktoré sa dúfajme podarilo vyriešiť a ktoré sa môžu riešiť len prostredníctvom iných ľudí ako napr.  wifi  a televízor na izbe, de fakto za také "bojové podmienky".  Syn mi hovoril, že ste si dohodli už i následujúci termín v marci.

  Pozdravujem i Vašu manželku.
  riaditeľka základnej školy

  AEW - individuálna výučba Nitra február 2018

 • My Active English Week

  My active English week was awesome because the lector was brilliant. We learned a lot and we had a lot of fun.

  Firstly, let us have a look at our lector. His name is Andrew Mayor. He is 53 years old. He is from London and he has an excellent accent. It was easy to understand him. He lived in India for 19 years. Then he became an English teacher. Also, he really likes traveling. It was fun to speak with him about his experiences from traveling.

 • Dobrý deň,

  ešte raz by som sa Vám chcela poďakovať za Aktívny jazykový týždeň, ktorý sme organizovali na našej škole prvýkrát.

  Ďakujeme Pánovi Davidovi Schofieldovi za otvorený, trpezlivý a priateľský prístup k žiakom, za vynikajúcu atmosféru na vyučovacích hodinách, a snahu priblížiť nové vedomosti s úsmevom a s humorom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  AEW apríl 2017 ŠAHY

 • Dobrý deň,

  Ďakujeme za super AEW od 24. do 28. apríla 2017.

  Podobne ako v minulom školskom roku, deti hodnotili tento týždeň veľmi pozitívne... veľa detí by prijalo mať takýto týždeň dlhšie, teda aby trval 2-3 týždne, prípadne bol 2x počas školského roka.

  Lektori - Mr. Luke, Mr Andy, Mr Alex a Mr David si naše deti získali ihneď... týždeň ubehol ako voda...lúčenie bolo pre niektoré deti ťažké... neverili, že je koniec a lektori odchádzajú. Všetci mali radosť z nových poznatkov a neopakovateľné zážitky !

  Ešte raz veľké ďakujeme !

  AEW apríl 2017, ZŠ Nemšová

Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2023. sidaschool.com. All rights reserved.