English
Czech
Serbian

SIDAS - jazyková škola ponúka komplexný výber vzdelávacích programov v angličtine pre deti a dospelých.

 • AEW Kláštor pod Znievom 02/2024

  V prvom rade by sme sa chceli poďakovať za zabezpečenie kurzu z Vašej strany. Oceňujeme efektívnu a promntnú komunikáciu s Vašou agentúrou. Koordinátorka jazykového kurzu na našej škole pani Ing. Michaela Gališová niekoľkokrát vyzdvihla práve tento bod kurzu, ktorý je z nášho pohľadu tiež veľmi dôležitý. Z prvotných reakcií žiakov, pedagógov a niektorých rodičov  hodnotíme jazykový kurz veľmi pozitívne, a to konkrétne v kvalite lektorov, ich obsahu práce so žiakmi a metód práce so žiakmi, dodržiavanie časového režimu. Pozitívne hodnotíme aj samotný prístup lektorov k žiakom, ich prácu s motiváciou žiakov, ktorá zabezpečila, že žiaci na kurz reagovali veľmi dobre, bol pre nich zaujímavý. V rámci každej aktivity, ktorú robíme na škole na posúvame dopredu a Váš kurz týmto posunom pre nás bol.Negatívne akurát hodnotíme, že pre mladšie ročníky , žiakov 2.a 3 .ročníka ZŠ bolo 6 vyučovacích hodín denne veľa, ale je to poznanie s ktorým budeme pracovať v budúcnosti. 

 • AEW, Miloslavov 05/2023

  V máji 2023 sa 113 žiakov našej školy zúčastnilo na Aktívnom anglickom týždni. Väčšine z nich sa hodiny vedené piatimi profesionálnymi lektormi – Adamom, Davidom, Markom, Robertom a Tonym – veľmi páčili.

  Možnosť komunikácie s rodenými hovoriacimi počas celého týždňa bola pre našich žiakov vzácnou skúsenosťou.

  Žiaci veľmi ocenili širokú škálu aktivít ponúkaných lektormi a väčšina z nich by sa na tomto programe opäť rada zúčastnila.

  Kolektív ZŠ Miloslavov

 • AEW Košice ZŠ Staničná 06/2023

  V týždni od 19.06.-23.06.2023 strávilo 38 žiakov 3.-4.ročníka päť intenzívnych dní s angličtinou a anglicky hovoriacimi lektormi z jazykovej školy SIDAS. Počas týždňa nabitého interaktívnymi aktivitami si prostredníctvom hier, kvízov, či dialógov, zdokonalili svoje jazykové zručnosti v angličtine. A nielen to. Vďaka lektorom Adamovi z Veľkej Británie a Menderesovi z Austrálie spoznali aj kultúru a životný štýl obyvateľov týchto krajín. Prostredníctvom tohto programu si tak deti užili zábavu a učenie v jednom a zistili, že sa bez problémov dokážu anglickom jazyku dorozumieť.

  Za odvedenú prácu im v závere týždňa lektori slávnostne odovzdali certifikáty o absolvovaní kurzu. Deti si odniesli veľa zážitkov a dobrý pocit z toho, ako ľahko a prirodzene dokážu v angličtine komunikovať.

 • English summer day camp Vinosady 07/2023

  Dobrý deň, v dňoch od 10.7. - 14.7. a 17.7 - 21.7. prebiehali v našej základnej škole dva turnusy anglického denného letného tábora s native speakersPrihlásení žiaci vytvorili dve skupiny zohľadňujúce vek a jazykové zručnosti. Žiaci sa aktívne zapájali, písali či kreslili. Najviac sa im páčili tvorivé aktivity, dramatizácia a hry. Starší rozumeli pokynom, otázkam a vedeli odpovedať na ne. Mladší reagovali často intuitívne. Sme radi, že si naši žiaci v praxi overili, že učenie sa anglického jazyka sa oplatí. Za veľký prínos považujeme, že tento letný tábor odbúral strach a ostych z komunikácie s anglicky hovoriacim človekom. Ďalšou výhodou bolo domáce prostredie, že žiaci nemuseli cestovať ďaleko od rodiny, absolvovali tábor so spolužiakmi, rodičia ušetrili prostriedky na cestovné, stravu a ubytovanie. Do budúcna by sme ocenili lepšie materiálne zabezpečenie lektorov, aby ich práca bola pútavejšia a jednoduchšia. Chceme v našom i mene našich žiakov oceniť lektorku HYAcinth, bola skvelá! Za svoj výkon si zaslúži hodnotenie 100 %. Jej láskavý a priateľský prístup zbúral všetky jazykové bariéry, hlavne medzi mladšími žiakmi, ktorí zo začiatku veľmi nerozumeli a nevedeli reagovať. Mala aktívny prístup, so žiakmi neustále komunikovala, hrala sa s nimi rôzne hry aj počas oddychu vonku. Na záver by sme sa chceli poďakovať vedeniu jazykovej školy, že po úvodných problémoch s jedným z dvojice lektorov, ktorý neustále pozeral na hodiny, bol nepripravený, nevedel čo má s deťmi robiť, ako ich zaujať, ste zachránili situáciu, prišlo k rýchlej náprave a zmene lektora. Potom už prebiehalo všetko v poriadku.Veríme, že si takýto letný tábor v budúcnosti ešte zopakujeme.

 • English summer day campt Skalité 8/2023

  • lektor chodil s dostatočným predstihom každý deň, aby si pripravil aktivity
  • každý deň začínal krátkou komunikačnou rozcvičkou, kedy sa snažil v deťoch dosiahnuť, aby sa vedeli opýtať základné otázky v angličtine bez rozmýšľania, bez  toho, aby si deti v hlave vetu prekladali zo slovenčiny.
  • po rozcvičke nasledovala téma, ktorej sa v daný deň venoval, napr. zásady správnej výslovnosti, povolania, zvieratá, oblečenie, jednoduchý minulý čas, orientácia v priestore – ako vysvetliť niekomu inému cestu napr. do múzea, obchodu, lekárne,...
  • nasledovala krátka prestávka, po ktorej sa s deťmi presunul na ihrisko/športovú halu, kde realizoval športové aktivity s deťmi
  • po obede aktivity v triede
  • deti reagovali na lektora dobre, vedel byť vtipný, snažil sa pýtať deti a komunikovať aj napr. počas obedovania
  • pre starších študentov pripravil náročnejšie úlohy
  • celkový dojem hodnotím 80%
Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2024. sidaschool.com. All rights reserved.