English
Czech
Serbian

Native lektori na školách

Mnoho škôl si uvedomuje, že angličtina ich študentov napreduje oveľa lepšie vďaka pravidelnému a dlhodobému kontaktu a interakcii s kvalifikovaným “native” lektorom. Náš program “Natives in Schools” ponúka Vašej škole šancu poskytnúť deťom práve túto možnosť.
 
Zúčastniť sa tohto programu znamená, že Vaša škola získa plne kvalifikovaného „native“ lektora, ktorý odučí počas školského roka do 35 hodín týždenne. Tieto hodiny môžu prebiehať pravidelne počas školského vyučovania alebo po vyučovaní v školskej družine, taktiež ako výučba pre učiteľov či iných zamestnancov školy.
 
Ceny sú k dispozícii na požiadanie a líšia sa v závislosti od počtu objednaných hodín za týždeň.
Castor Business Residence
Dunajská 3
040 01 Košice
Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2024. sidaschool.com. All rights reserved.