English
Czech
Serbian

Referencie

 

AEW jún 2017 Komjatice

Dobrý deň,

v piatok nám skončil kurz z Vašim lektorom Andrew Jao.  Boli sme maximálne spokojní.

Lektor bol mimoriadne zodpovedný, perfektne sa pripravoval a odučil každú minútu.

Deti si ho veľmi obľúbili, veľa z kurzu získali, na rok by chceli zase...

Takže ešte raz ďakujeme, s pozdravom

AEW jún 2017 Komjatice

AEW máj 2017 Skalica

My Active English Week

My active English week was awesome because the lector was brilliant. We learned a lot and we had a lot of fun.

Firstly, let us have a look at our lector. His name is Andrew Mayor. He is 53 years old. He is from London and he has an excellent accent. It was easy to understand him. He lived in India for 19 years. Then he became an English teacher. Also, he really likes traveling. It was fun to speak with him about his experiences from traveling.

On Monday, we started by getting to know ourselves. Then we learned something about our types of learning. It was a good activity. The types of learning are visual, auditory and kinaesthetic. My result was that I am somewhere between all these three categories. The next activity was a quiz about our job preference. For me, it was working with people but I do not think I will work with people. Going for a walk was in daily plan. I loved it. We could relax and we would be more active in the next few lessons. Our following theme was “our Superhero”. Here we had to use our creativity. Last activity every day was playing some of these games: 2 truth and 1 lie, Pictionary or a quiz.

On Tuesday, firstly, Andrew talked about why he loves Skalica. Then we checked our home works and talked about it. Later we spoke about disasters. What we want to have in our survival kit, what is the safest place in the house, etc.

On Wednesday, we spoke about idioms. It was very hard because the English ones are totally different from the Slovak idioms. However, I was glad to learn idioms in a different language. I think it will be very useful for all of us because it is used in the streets of England a lot. Then we did a survey about what we think will happen in 100 years. We wrote statements such as “in 100 years we will live on Mars”. Then we went from table to table and asked people if they agreed or not.

On Thursday, we learned some linking words. We wrote some categories and in each category, we wrote five linking words. Then we played a roleplay. There was a lot of fun. Later we wrote ten new words from newspapers like we did every day this week.

On Friday, Andrew taught us a lot of slang words which are used very often in English dialect. Then we learned and noted 10 new verbs from newspapers. Q and A was very good because Andrew is a very interesting and talkative person. We learnt a lot of information about him. Later, we were watching videos about cities that we want to visit. In the end, we got certificates. Andrew said some honest lovely words and said bye-bye to us, we said bye-bye to him and that was the last thing we did in our Active English week.

It was a nice week and I enjoyed it. The lector was perfect and some of the activities I liked so much that I would like to do them in school normally.

AEW máj 2017, ZŠ Lipany

Dobrý deň,

opäť raz ďakujeme za EAW na našej škole. Deti boli nadšené z hodín, obľúbili si aj lektora Luka, ktorý s nimi hral rôzne hry, hodiny boli aktívne, akčné, žiaci si vyskúšali, kde až siahajú ich znalosti z jazyka. Z ich strany i zo strany rodičov vyjadrujem veľkú spokojnosť a tešíme sa na ďalší EAW.

S pozdravom

AEW máj 2017, ZŠ Lipany

AEW máj 2017 Oravská Polhora

S priebehom týždňa sme boli veľmi spokojní. Výučba prebiehala voľnou a hravou formou čo prispelo k pozitívnej uvoľnenej pracovnej atmosfére. Lektori si pripravili množstvo jazykových hier a rôznych aktivít, ktoré sa žiakom veľmi páčili a aktívne sa zapájali do komunikácie s lektormi. Predstavili im svoje krajiny, tradície, vytvorili si svojho hrdinu, stali sa slávnymi osobnosťami... Celý týždeň hodnotíme veľmi kladne.

AEW máj 2017 Oravská Polhora

AEW apríl 2017 ŠAHY

Dobrý deň,

ešte raz by som sa Vám chcela poďakovať za Aktívny jazykový týždeň, ktorý sme organizovali na našej škole prvýkrát.

Ďakujeme Pánovi Davidovi Schofieldovi za otvorený, trpezlivý a priateľský prístup k žiakom, za vynikajúcu atmosféru na vyučovacích hodinách, a snahu priblížiť nové vedomosti s úsmevom a s humorom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

AEW apríl 2017 ŠAHY

AEW apríl 2017, ZŠ Nemšová

Dobrý deň,

Ďakujeme za super AEW od 24. do 28. apríla 2017.

Podobne ako v minulom školskom roku, deti hodnotili tento týždeň veľmi pozitívne... veľa detí by prijalo mať takýto týždeň dlhšie, teda aby trval 2-3 týždne, prípadne bol 2x počas školského roka.

Lektori - Mr. Luke, Mr Andy, Mr Alex a Mr David si naše deti získali ihneď... týždeň ubehol ako voda...lúčenie bolo pre niektoré deti ťažké... neverili, že je koniec a lektori odchádzajú. Všetci mali radosť z nových poznatkov a neopakovateľné zážitky !

Ešte raz veľké ďakujeme !

AEW apríl 2017, ZŠ Nemšová

AEW marec 2017 Bílina Česká republika

Celý týden na naší škole probíhal intenzivní kurz anglického jazyka "Active English Week" pro žáky z 1. stupně. Žáci si především zopakovali a rozšířili slovní zásobu, hráli různé slovní hry, vymýšleli své planety, psali pozvánky na narozeninovou párty, tančili sambu atd. Dnešním dnem byl kurz na 1. stupni ukončen. Všichni žáci obdrželi certifikáty, které jim předali samotní lektoři. Celý kurz se dětem velmi líbil a byl jak ze strany pedagogů, tak ze strany rodičů velmi kladně hodnocen. 

AEW, Jún 2016, Votice v Českej republike

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za přípravu a realizaci  "English Active Week" na naší škole. Žáci byli s jazykovým  kurzem velmi spokojeni a doufám, že i Vaši lektoři. Myslím, že i  přes větší počet žáků ve skupině zvládli svoji práci bez  problémů.

Děkuji za všechny účastníky kurzu.

AEW Jún 2016, Michalovce

Píšem, aby ste mali spätnú väzbu na aktívny týždeň s Francisom a Oscarom.

Študenti z oboch skupín boli veľmi spokojní a vyjadrili sa, že to predčilo ich očakávania a že budú mať záujem aj na budúci rok.

Obaja lektori boli veľmi príjemní a ešte raz im veľmi ďakujeme.

AEW Máj 2016, Trebišov

Ohlasy študentov  na Aktívny týždeň strávený s anglickým lektorom

Pozitíva

- Ochota a prístup lektorov
- Lektori vytvorili priateľskú a kamarátsku atmosféru na hodinách
- Ocenili striedanie lektorov na hodinách
- Páčila sa im rôznorodosť aktivít  –  práca v skupine a mixovanie partnerov na prácu
- Študenti veľmi ocenili podporný materiál, ktorý dostali
- Mnohí študenti tvrdia, že prekonali bariéru rozprávať, neobávajú sa už komunikovať ústne, aj napriek možným gramatickým chybám
- Tvrdia, že to boli dobre investované peniaze
- Ocenili aktivity, pri ktorých boli nenásilne nútení rozprávať
- Tvrdia, že strávili úsmevný, ale krátky týždeň

 

Negatíva

- Hodiny študentom veľmi rýchlo ubiehali

Takmer 95%  študentov hodnotí  týždeň strávený s lektormi veľmi pozitívne a tvrdia, že by si to veľmi radi v budúcom školskom roku zopakovali. 

AEW, Máj 2016, deti zo Skalice

Posledný májový týždeň bol u nás už druhým rokom týždňom aktívnej angličtiny. Deviataci a ôsmaci si naplno užili svojho „native speaker" a „Miško" pre nich pripravil aktivity, kde museli (a určite aj chceli) využiť tú svoju angličtinu. Hrali sa zábavné aj vedomostné hry, vymýšľali bláznivé výrobky, propagovali turistické atrakcie ale rozmýšľali aj nad takými ťažkými témami ako dôvod chudoby a význam vzdelania:). Okamžitá spätná väzba pre „Miška" opakovala slová chvály, nadšenia a uznania:

- It was a funny and interesting week,  I think I and my classmates learned a lot of new things.
- I will miss it:(
- I could improve my communication skills and practise my English. It was lovely experience for me.
- I really enjoyed this week. I hope it will continue next year.
- This week was great. I really enjoyed it!
- I wish we had such a week every month:)

AEW, Máj 2016, Jaroměř

Studenti v obou skupinách byli velmi spokojení , mnozí nadšení.

Děkujeme a těším se na další spolupráci.

AEW, Apríl 2016, Sloup v Čechách

S týdnem angličtiny jsme byli velice spokojeni.
 
Děti byly nadšené. Zvláště unesené byly z toho, že měly učitele - muže. Michael se stal velmi rychle velice populární a jeho hodiny matematiky patřily k nejoblíbenějším. Stephanie byla milá a přitom velmi profesionální a zkušená lektorka, děti se do ní hned zamilovali.
 
Paní ředitelka se několika hodin sama účastnila a byla nadšená.
 
Následující týden jsme dotázali i rodiče na třídních schůzkách. Také oni byli velice spokojeni a mile překvapeni změnou přístupu svých dětí k výuce cizího jazyka. Tato možnost setkání s cizím jazykem děti motivovala k většímu zájmu o cizí jazyk jako takový.
 
Přístup lektorů k dětem byl velice přátelský, bylo vidět, že mají zkušenosti s tímto typem výuky a práce s dětmi  je baví a naplňuje.
 
Velikým kladem byl věk lektorů - to, že přijeli mladí lidé nás příjemně překvapilo
 
Také příprava lektorů na hodiny byla vynikající - jak na dopolední školní hodiny, tak na odpolední hodiny konverzace.
 
Lektoři byli možná trochu překvapeni detailními požadavky na konkrétní hodiny a prolínání předmětů (proto byla nutná delší  příprava), ale podařilo se nám vytvořit skvělý plán týdne a osvědčili se nejen v hodinách angličtiny, ale i při výtvarné či hudební výchově, pracovních činnostech, nebo tělocviku.
 
Lektoři byli velice flexibilní co se časových požadavků týkalo a vyšli nám vždy vstříc - zvláště při posunech odpoledních konverzačních bloků.
AEW , Apríl 2016, Nemšová

Robili sme malý prieskum medzi deťmi. 
Lektori Daniel, Jack, Michael, Stephanie si deti získali. Boli sme maximálne spokojní, deti nadšené. Ak by sme robili "Active Week" v budúcom školskom roku, deti sa zhodli, že by sa určite prihlásili.
Ďakujeme !
AEW, Apríl 2016, Detva

jednoznačne Vám môžem napísať, že toto bol najlepší lektor akého sme tu kedy mali :)  Vedel žiakov zaujať, deti mu veľmi dobre rozumeli a chválili jeho zmysel pre humor. 

Ďakujeme

English Summer Day Camp, Veľký Krtíš, august 2015

Jack Moon, ktorý viedol tábor u nás, vo Veľkom Krtíši, je nielen fantastickým a zručným lektorom, ale aj človekom a priateľom.
Má úžasný vplyv na deti, jeho osobnosť značným spôsobom prispela k tomu, že sa deti s radosťou každé ráno vrhali na nové úlohy a hry. Je kreatívny, zábavný a múdry. Chceli by sme ho v nasledujúcom školskom roku 2015/2016 získať späť na týždňový kurz, ak to bude možné, v čo dúfame. Ďakujeme jazykovej škole Sidas, že nám poslala práve jeho!

Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu:)

English Summer Day Camp, Jelšava, júl 2015

Dobrý deň,

chcem Vám poďakovať za zorganizovanie a zrealizovanie letného tábora. Špeciálne Vám za osobné zainteresovanie sa pri riešení problémov s termínom a ostatných vecí. Žiaci boli mimoriadne spokojní s lektorom Andrewom a každý deň sa tešili na nasledujúci deň a aktivity. Dúfam, že aj budúci školský rok bude o tábor záujem a budeme spolupracovať. 

English Summer Day Camp, Košice, júl 2015

Chceli sme prežiť niečo nové, zdokonaľovať sa v angličtine, zahrať si rôzne hry, zažiť pravú anglickú atmosféru pri rôznych hrách, otestovať si svoje schopnosti v komunikácii... a to všetko so skutočnými profesionálmi, v družstvách plných rovnako naladených kamarátov.

Lekori pomohli nám objaviť zmysel priateľstva, naučili nás popasovať so svojimi slabosťami, do ničoho nás násilím nenútili, jednoducho nás vtiahli do rozhovoru v anglickom jazyku.

Bol to English summer day camp s jazykovou školou SIDAS.

Perfektný týždeň plných zážitkov.

Ďakujeme Vám.

English Summer Day Camp, júl 2015, deti z Polomky

Voláme sa:Luky,Evka,Lenka,Zuzka.Boli sme na anglickom kurze a veľmi sa nám páčil náš učiteľ Jack Moon.Naučil nás veľa nových vecí. Hrali sme sa rôzne hry a spoznávali sme nové zvieratá.Jack bol veľmi dobrý,neustále mal dobrú náladu a venoval sa nám.Boli by sme veľmi radi keby, prišiel aj na budúci rok.

S pozdravom Luky,Evka,Lenka,Zuzka
English Summer Day Camp, Dolná Tižina, júl 2015

Dobrý deň,

v mene vedenia školy a všetkých detí, ktoré sa zúčastnili letného tábora, chceme vyjadriť poďakovanie a  veľkú spokojnosť za organizáciu jazykového tábora na našej škole. Deťom sa páčili hry, aktivity, úlohy a hlavne kamarátsky prístup lektorov k deťom. Pekným spestrením bolo krátky program na záver týždňa, ktorého sa mohli zúčastniť aj rodičia a príbuzní, a taktiež mohli vidieť odvedenú prácu počas celého týždňa. Možno do budúcna pre Vás by som odporúčala aspoň minimálne vybavenie pomôckami ( kancelársky papier, zopár pasteliek, kriedy,.....). 

AEW, České Budějovice, jún 2015

Ohlasy žáků na úroveň kurzů byly i tentokrát pozitivní. Škoda, že se nám společně nepodařilo uskutečnit i kurz v německém jazyce. Pokud bude zájem žáků o kurzy trvat i v příštím školním roce, včas Vás budeme kontaktovat.

Přeji Vám příjemné léto a těším se na další spolupráci.

AEW, Orlova, jún 2015

Přes počáteční obtíže vše dále probíhalo velice dobře. lektoři byli dobří, měnili si skupiny,dokázali studenty motivovat ke konveraci. Studenti kurz hodnotili kladně.

Doufám, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat, vidím v tom velký přínos pro studenty.

AEW, Skalica, máj 2015

Dobrý deň,

Píšem Vám, aby som Vám poďakovala za skvelého lektora. 

Andrew bol u nás v Skalici minulý týždeň a zhostil svojej práce fantasticky. Naši deviataci a ôsmaci ho hneď po prvom dni jednoducho zbožňovali. Vedel čo s nimi má robiť, ponúkol im celú škálu aktivít na to, aby ich donútil (nenápadne:) rozprávať a to tak, že rozprávať chceli.... Hrali hry, prebrali prehľad časov, podmienkové vety, frázové slovesá, idiomy a hlavne rozprávali. Bol to naozaj aktívny týždeň a dúfam, že si ho užil aj Andrew.

AEW, Vranov nad Topľou, máj 2015

Dobrý deň,

ukončili sme jaz. kurz AEW. Žiaci si obohatili slovnú zásobu a zlepšili sa v komunikácii v AJ.

Ďakujem  a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

AEW, Jaroměř, máj 2015

Dobrý den,

s lektory i jejich programem, který měli pro děti připravený, jsme byli velmi spokojení. Lektoři byli maximálně komunikativní a vstřícní, takže vše probíhalo bez nejmenších problémů. Děti byly nadšené.
Děkuji a těším se na další spolupráci. 

AEW, Papradno, apríl 2015

Dobrý deň,

s anglickým týždňom, s celým jeho priebehom a taktiež aj s lektorom sme boli opäť spokojní, tak my pedagógovia ako aj naši žiaci. Milý a priateľský prístup, pohodová atmosféra na hodinách a vhodne zvolené prístupy a metódy na vysvetlenie gramatiky. Žiaci boli motivovaní a vedení k aktívnemu používaniu jazyka.

Za celú našu školu ďakujem a teším sa na spoluprácu opäť o rok.

AEW, Bánovce nad Bebravou, marec 2015

Dobrý deň!

Rada by som Vám poďakovala za spoluprácu počas Active English Week, ktorý sme mali pred pár dňami na našej škole. Andrew, Jade, Loretta boli úžasní lektori. Našich žiakov si získali a boli veľmi priateľskí. Komunikácia s vašou jazykovou školou bola na výbornej úrovni. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s vami. 

AEW, Valaská, marec 2015

Dobry den,

najskor chcem podakovat za vynikajucich lektorov - Andrew a David, kt. ste nam poslali. Boli skveli, deti boli nadsene..

AEW, Košice, marec 2015

Žiaci veľmi si obľúbili mladého lektora, ktorý je veľmi aktívny, zrozumiteľný ale aj veľmi sympatický /pre dievčatá hlavne/. 

AEW, Sezimovo Ústí, marec 2015

Dobrý den,

v minulých dvou týdnech u nás v Sezimově Ústí proběhl active week a ráda bych pochválila lektory, kteří byli moc milí a děti si je během krátké doby velmi oblíbily. 

AEW, Hriňova, február 2015

Chcela by som sa v prvom rade srdečne poďakovať za mimoriadne príjemného lektora, ktorý k nám prišiel vo februári. Deti boli z neho nadšené a veľa sa na nich nalepilo. 

AEW, Tabor Husova, február 2015

Byl to skvělý týden, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a zažila mnoho legrace, báječně jsem si to užila. Nelituji, že jsem se přihlásila a příští rok půjdu znovu. Radka

AEW je super akce, moc se nám líbil. Učitelé byli super, hodní, sympatičtí, milí. Áďa a Denča

Na AEW to bylo bezvadné. Hráli jsem hry, při kterých jsem se naučili spoustu nových slovíček. Moc mě to bavilo. Marek

Protože už jsem tady počtvrté, tak vím, co očekávat, Je to tu super, je tu sranda, i když často nerozumíme. Ale vždycky se nějak domluvíme.

Mohlo by se to pořádat častěji…

Líbí se mi třeba vysvětlovat něco anglicky, je to tu suprové. Rodilí mluvčí jsou moc hodní. Hrajeme tu různé anglické hry. Mnohem lepší než normální vyučování :-)

Zatím nejlepší Active English Week, jsem tu už počtvrté… 

AEW, Humenné, február 2015

Dobrý deň, chcem vám vyjadriť poďakovanie, že s vašou pomocou mohli naši študenti prežiť obohacujúci týždeň, s úžasným človekom. Lektora Andrewa sme si všetci veľmi obľúbili a ťažko sa nám s ním lúčilo. Andrew vedel pohotovo zareagovať na  požiadavky našich študentov, a preto z času, ktorí spolu strávili mohli vyťažiť maximum. Bol to naozaj vydarený týždeň. Ešte raz vďaka. 

Žiar nad Hronom, 31.3.2014

Anglický aktívny týždeň sme pre žiakov našej školy pripravili už piatykrát. Tento rok sa prihlásilo 62 žiakov, a to 26 žiakov I. stupňa a 36 žiakov II. stupňa. Vytvorili sme tak štyri skupiny v počte od 13 do 20 žiakov. Tento aktívny týždeň sme uskutočnili v spolupráci s jazykovou školou, ktorú sme oslovili už po štvrýkrát, nakoľko s ňou máme veľmi dobré skúsenosti. Poskytli nám 4 lektorov, všetkých z Veľkej Británie. Deti mali počas týždňa 30 hodín anglického jazyka, teda 6 hodín denne. Cieľom je nielen zdokonaliť vlastné jazykové zručnosti v anglickom jazyku nadobudnuté v škole, ale aj rozšíriť poznatky v iných oblastiach každodenného života prostredníctvom zážitkových aktivít. Ich výber sme ponechali na zváženie lektorov a po dohode s našimi vyučujúcimi. Učili sa napr. o vesmíre, vytvorili si vlastný jedálniček, ocitli sa v reštaurácii či obchode. Ocenili sme prístup lektorov, a to najmä k mladším deťom na prvom stupni, ktorí to mali určite náročnejšie, pretože deti majú menšiu slovnú zásobu ako starší žiaci. Pracovali s deťmi prostredníctvom rôznych hier, využivali inovatívnu metódu TPR, teda učili deti prostredníctvom žážitku spojeného s pohybom, ktorý je typickým znakom pre dieťa. Na záver usilovnej práce počas celého týždňa bol všetkým slávnostne odovzdaný certifikát. Vzhľadom na to, že v školskom vzdelávacom programe máme po tri hodiny anglického jazyka od prvého ročníka vo všetkých triedach, po dobrých skúsenostiach a dôkladnom zvážení by sme radi ponúkli túto aktivitu v budúcnosti aj do prvého a druhého ročníka.

Gymnázium a SOŠ, Jaroměř, 31.3.2014

Naši studenti byli s německým lektorem velmi spokojeni, o kurzu hovořili v superlativech. Tato výuka s rodilým mluvčím je velkým přínosem pro výuku německého jazyka.

S pozdravem, Eva Matysová
Základná škola, Nové Mesto nad Váhom, 24.3.2014

Dnes som sa rozprávala s niektorými deťmi - účastníkmi kurzu. Boli spokojné, tešili sa na hodiny, veľa sa naučili a radi by si podobný kurz zopakovali aj na budúci rok. Dobré je i to, že lektori si vymieňajú skupiny, žiaci vidia rôzne učebné štýly a počujú rôznu angličtinu.

Mária Adamčíková
Základná škola, Košice, 19.3.2014

Dobrý deň! Chcem vám vyjadriť v mene nás všetkých i pána riaditeľa veľkú vďaku za profesionálne zvládnutý náročný týždeň, skvelú prácu, pevné nervy i vedomosti a znalosti, ktoré ste odovzdali našim žiakom. Ohlasy detí boli veľmi pozitívne ako v škole, tak aj doma. Zároveň dúfam, že spolúpráca s vašou organizáciou bude pokračovať aj naďalej, prípadne aj celoročne s vybranými žiakmi so serióznym záujmom o anglický jazyk.

Peľaková
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda, Košice ,17.3.2014

Ďakujeme za všetkých lektorov, boli sme veľmi spokojní ako i naši študenti. Hodiny boli zábavné, pútavé, hravé....takže super.

Szakalova
Základná škola, Malacky, 12.3.2014

Dobrý deň, anglický týždeň na našej škole prebehol v poriadku, lektori boli pripravení, poskytli žiakom množstvo materiálov a myslím, že každý žiak sa na tomto kurze niečo naučil a v niečom zdokonalil. Najmä tí starší sa vyjadrili, že cítia na svojej angličtine určité zlepšenie. Reakciu rodičov ešte len budem zisťovať, ale žiaci majú záujem o Váš kurz i na budúci rok. Mrzí ma, že som sa nestihla minulý týždeň rozlúčiť s pánmi lektormi, nakoľko som v čase ukončenia kurzu bola na školení. Ak je to možné, odovzdajte im moje poďakovanie a želanie všetkého dobrého do ďalšej práce. Ďakujem za spoluprácu a želám veľa úspechov.

Biesiková
Základná škola, Hnúšťa, 10.3.2014

Z rozhovorov so žiakmi vyplynulo, že lektori boli k deťom kamarátski, dokázali si získať ich pozornosť, zaujať ich a aktivizovať. Včera sme mali prvú hodinu angličtiny so žiakmi, tak sme sa ich pýtali na dojmy z kurzu. Deti pozitívne hodnotili najmä hravé činnosti - hru s kartami, kreslenie príšerok, aktivity s plyšovou hračkou, tvorbu kalendára, hry s pexesom a iné. Páčil sa im aj spôsob odovzdávania certifikátov. Zo strany rodičov sme dostali spätnú väzbu v tom zmysle, že im možno trochu chýbali pracovné listy pripravené Vašimi lektormi, resp. iné výučbové materiály. Na záver však chcem vyjadriť spokojnosť s celým priebehom kurzu a zaželať Vašej jazykovej škole veľa úspechov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

PaedDr. Vlasta Pliešovská
ZŠ Tábor, 10.3.2014

Dobrý den, s německým týdnem jsme byli velmi spokojeni, dokonce děti byly s německým lektorem spokojenější než s anglickými lektory.

Mgr.Dana Tomečková
Gymnázium Humenné, 3.3.2014

Z našej strany je teda maximálna spokojnosť a dúfame že takýto týždeň budeme môcť v budúcnosti zopakovať.

Mgr. Jarošová
Obchodná Akadémia,Veľký Meder, 21.2.2014

The week went well. The students were happy and satisfied with the teachers, especially with Caroline. Björn is our old "friend", so he was very nice, too. We are looking forward to cooperating with you in the future.

Elizabeth Horváth
ZŠ s MŠ Jéseniová, Bratislava, 19.11.2013

Chceli by sme sa poďakovať za spoluprácu pri organizovaní nemeckého týždňa na našej škole. Kurzu sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka. Sme radi, že kurz viedol lektor, ktorý bol u nás už minulý rok a pozná našu školu. Oceňujeme jeho prístup k mladším žiakom, jeho aktivity boli veku primerané. To, že slovenčina mu nie je cudzia sa prejavilo v ochote komunikovať s deťmi aj po slovensky, čo pomohlo žiakom zvládnuť celý týždeň. Žiaci boli spokojní, naučili sa vnímať nový jazyk pomocou hier. Tešíme sa na spoluprácu aj v budúcom školskom roku.

S pozdravom, Katarína Nehanská
ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou, CZ, 15.10.2013

S radostí mohu napsat, že toto byl zatím nejvydařenější kurz, oba lektoři se dětem velmi pěkně věnovali, dětem se hodiny moc líbili a některé se už chtěly přihlásit na další rok, takže doufám, že spolupráce s vámi bude pokračovat i v dalším roce. Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci.

Milena Pšeničková
Obchodná akadémia, Veľký Meder, 28.5.2013

Cieľom organizovania Aktívneho týždňa s nemeckým lektorom a anglickými lektormi bolo naozaj aktívne používať cudzie jazyky, teda rozvíjať najmä komunikačné zručnosti. Zo strany študentov bol veľký záujem. Sme šťastní, lebo už šiestykrát sa nám podarilo zorganizovať takýto jazykový kurz. Anglickí lektori k nám prišli s početnými nápadmi. Nemecký lektor so svojim pekným nemeckým akcentom hneď očaril našich študentov. Lektori svojim prístupom vedeli pomocou riadeného rozhovoru primäť k diskusii aj tých, ktorí mali doteraz zábrany hovoriť po anglicky alebo po nemecky.
Tešíme sa na Vašich lektorv na budúci rok.

S úctou, Mgr. Alžbeta Horváthová
ZŠ Viliama Záborského, Vráble, 9.4.2013

Jazykový kurz prebehol bez problémov, lektor bol vychválený deťmi, pretože mu rozumeli, mohli si vyskúšať aplikovať osvojené vedomosti, mali z toho radosť, a boli šťastní, že sa kurzu zúčastnili. Lektor bol k deťom milý, snažil sa ich upútať, čo sa mu aj podarilo, hral s nimi hry, deti ho rešpektovali a on rešpektoval ich.

S pozdravom, Ivana Paulíková
Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského Nitra, 19.3.2013

Dňa 11.3.2013 sa začal nezabudnuteľný týždeň vyučovania zábavno-náučnou formou spolu s lektormi z Ameriky, Kanady, Anglicka a Walesu. Táto skúsenosť nás nútila komunikovať iba v anglickom jazyku, a vďaka tomu sa naše poznatky z angličtiny každým dňom výrazne zlepšovali. Vtedajšia slovná záoba sa obohatila nie len o mnohé využiteľné slovné spojenia v bežnej komunikácii, ale aj o hovorové slangy medzi nami mladými. Bohužiaľ, táto výučba trvala iba 5 dní, a preto sa veľmi tešíme na máj, kedy sa s nimi znova stretneme počas ďalšieho kurzu na našej škole.

Žiaci zúčastnení na kurze
Mega Trucking Slovakia s.r.o., Košice, 26.2.2013

Na začiatok rada by som ocenila, že pani lektorka a zároveň celá Vaša spoločnosť mi vychádzate v ústrety, čo sa týka prispôsobenia sa časov vyučovacích hodín v prípade potreby. S kurozm som spokojná, lektorka má zlatú trpezlivosť a dobré spôsoby pri vysvetľovaní potrebnej náuky. Páčia sa mi jazykové cvičenia formou hier, čo spestruje hodiny a vychádza mi vždy v ústrety. Nemám žiadne výhrady voči pani laktorke ani jej vyučovacím metódam.

Ing. Ľuboslava Šľacká
ZŠ, Komenského 113, Lipany, 20.2.2013

Dobrý deň, ešte raz by som sa Vám chcela v mene detí poďakovať za skvelý projekt. Žiaci prežili veľmi inšpiratívny týždeň, veľa sa naučili a radosť sa dala čítať z ich tvárí. Pre našich piatakov to bola skvelá skúsenosť naživo "zažiť" a počuť lektora, ktorého materinským jazykom je angličtina. Som presvedčená, že takýto skvelý týždeň ešte naši žiaci zažijú.

Mária Tejbusová
Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici, 15.2.2013

V dňoch 4.2.-8.2.2013 sa konal na našej škole intenzívny kurz anglického jazyka pre študentov 4. ročníka. Viedol ho lektor z Veľkej Británie. Každé popoludnie študenti absolvovali 5 vyučovacích hodín. Zdokonalili sa nielen v anglickej gramatike, ale dozvedeli sa veľa o spôsobe života, tradíciách a zvykoch vo Veľkej Británii. Po skončení kurzu boli študenti nadšení, takýto kurz by si neváhali zopakovať a svoje postrehy vyjadrili takto:
- kurz mi pomohol lepšie orientovať sa v angličtine. Angličtina sa mi "dostala do uší".
- naučili sme sa veľa o anglickej kutlúre, zvykoch, etikete, moje vyjadrovanie je oveľa lepšie ako predtým.
- mám potrebu zlepšovať sa v angličtine.
- mala som možnosť vyskúšať si konverzáciu s Angličanom.
- naučil som sa myslieť v angličitine.
- mám lepšiu výslovnosť.
- dozvedel som sa veľa o živote v Anglicku, možnostiach žiť a pracovať tam.

Ľubica Fabianová
Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky, 11.2.2013

Myslím si, že študenti boli s kurzom spokojní. Dokonca ma boli žiadať, či by do ústnej časti maturitnej skúšky mohli absolvovať ešte jeden takýto kurz. Študenti, ktorí vôbec nerozprávali, sa rozrozprávali. Kurz bol určite úspešný. Kolegyne mi navrhovali, že by sme to mohli organizovať každý rok. Čiže moja spätná väzba môže byť len pozitívna.

S pozravom, Beáta Norisová
Spojená škola s VJM, Lichnerova 71, Senec, 24.1.2013

Naši žiaci boli s nemeckým kurzom veľmi spokojní. Páčili sa im hry aj projekty, niektoré témy sa im zdali byť nudné, ale oni boli užitočné. Som veľmi rada, že preberali aj fonetiku.

S pozdravom, P. Tirinda
ZŠ, Fábryho 44, Košice, 3.12.2012

Chcela by som poďakovať v mene svojej triedy 6. A lektorovi anglického jazyka Mr. Schofieldovi za kvalitne odvedenú spoluprácu na našej škole od 19.11. - 23.11.2012. Príjemne naladený lektor, kvalitná výučba, atmosféra v triede a vzťahy medzi vyučujúcim a žiakomi umocnili kvalitu hodiny anglického jazyka. Mr. Schofield pripravil pre žiakov rôzne úlohy, cvičenia, hry a praktické rady pre zdokonaľovanie anglického jazyka. Bol prispôsobivý, ústretový, náročný na žiakov, ale aj na seba, čo hodnotím veľmi pozitívne. Spolupráca bola veľmi dobrá, efektívne využitý čas, bez problémov a na profesionálnej úrovni.

S pozdravom, Mgr. Alžbeta Vašková
ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov, 29.11.2012

Na našej škole sa uskutočnili 2 kurzy - pre starších aj mladších žiakov. Reakcie absolventov obidvoch skupín sú veľmi kladné. Podľa ich slov si zlepšili svoju výslovnosť, na hodinách mali dosť zábavy, čo prispelo k odbúravaniu stresu s tvorbou dialógov a žiaci pri komunikácii s "native speakerom" si overovali a utvrdzovali svoje vedomosti. Podobné akcie vrelo odporúčajú aj svojim spolužiakom, ktorí môžu ľutovať, že sa tejto aktivity nezúčastnili. Veľké THANKS obidvom lektorom - Davidovi a Kevinovi.
S pozdravom účastníci kurzov,

Mgr. Anna Kapalková, vedúca PK CJ
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra, 19.3.2012

Dobrý deň,
chcem sa v mene všetkých žiakov, ktorí absolvovali kurz "Active English Week" poďakovať
za skutočne odborne odučené hodiny s p. Nathanom. Žiaci sa mohli zábavnou formou naučiť
používať gramatiku a lexiku pomocou role-play, prezentácií a písania. Lektor bol profesionálne
a odborne zdatný. Hodiny s ním boli obohatením pre žiakov, ktorí sú nadmieru spokojní.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom, M. Jahnová
ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce, 13. 3. 2012

Dobrý deň!

Chcela by som v mene našej školy vyjadriť spokojnosť s akciou Active english week,
ktorý sa konal na našej škole v marci tohto roku.
Žiaci aj vedenie školy boli nadmieru spokojní s lektorom Mr. Harrisonom, jeho príjemným
a veselým vystupovaním a vedením kurzu. Hodiny s ním boli pre našich žiakov veľmi zábavné,
z hľadiska učenia užitočné. Lektor bol metodicky a odborne pripravený, zdatný. Žiaci si denne
päť hodín obohacovali slovnú zásobu tým, že sa hrali, písali, roprávali sa, samozrejme po anglicky
o rôznych témach. Robili rôzne aktivity, ktoré im pomohli zlepšiť sa v angličtine. Atmosféra na
hodinách bola veselá a hravá, žiaci sa tešili na každý ďalší deň. V budúcnosti vás plánujeme
osloviť v súvislosti s touto akciou, pretože sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom medzi žiakmi,
rodičmi aj kolegami.
Ďakujem za všetko, teším sa na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom

Valéria Geriová, riaditeľka ZŠ J. Stampayho s VJM Gbelce
Gymnázium Ostrava - Hrabůvka, 27.2.2012

Dobrý den,

dnes ukončili na naší škole Nathan a Caroline (říka si ale Kate) AEW.
Studenti byli nadšeni, dovoluji si proto vyslovit lektorům velkou pochvalu
a vyjádřit zároveň naději, že s vámi budeme moci zase někdy v budoucnu spolupracovat.
Zdravím a přeji hezký víkend

Jarmila Holubová
Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855/12, Nové mesto nad Váhom, 13.2.2012

V mene našich detí sa Vám chcem poďakovať za pekný týždeň plný hravej angličtiny. Za nedostatok považovali len to, že AEW netrval dlhšie. Radi by si takýto týždeň ešte zopakovali, ale "s tými istými lektormi" (citujem). Neviem, či sa dá takáto požiadavka akceptovať. Pozdravujeme ešte raz lektorov a povzbudzujeme ich, aby v budúcnosti ešte viac komunikovali s našimi kolegami - vždy sa veľmi potešili, keď ich pozdravili "ahoj" , "čau", "dobrý deň", "dovidenia", a pod. Takýto kontakt zanechá po sebe vždy príjemnú vôňu.

Kind regards, Mária Adamčíková
Gymnázium a SOŠ Jaroměr, CZ, 30.1.2012

ACTIVE ENGLISH WEEK na GYMNÁZIU a SOŠ v Jaroměři

s CAROLINE byl skvělý. Studenti byli velmi nadšeni jejími aktivitami a přístupem.Já, jako učitelka jsem ocenila široký všeobecný přehled a znalosti Caroline,což nebývá typické pro zahraniční lektory. Obdivuvodné bylo maximální nasazení. Dosavadní znalosti studentú byly propilovány zábavnou formou.

PhDr. Irena Barošová, Gymnázium Jaroměř
ZŠ Stará Tura, 15.11.2010

Anglický lektor bol na našej škole od 15. novembra do 19. novembra 2010. Pricestoval z jazykovej školy v Košiciach, pochádza z malého mesta na západe Anglicka a volá sa Guy.

Hodiny s ním boli možno pre niektoré deti náročné, ale nie nezvládnuteľné! Mohli sme si doniesť slovník, čo nám uľahčilo rozprávanie sa s lektorom. Hrali sme sa hry, písali, rozprávali sa napríklad o počasí, samozrejme po anglicky. Boli sme aj na vychádzke vonku, kde sme sa rozprávali o tom, čo vidíme. Bavili sme sa o rôznych témach: o športe, o jedle, o obľúbenom filme, o povolaniach,... Za 12 hodín, ktoré sme s lektorom strávili, sme sa veľa naučili. Za odmenu a usilovnosť sme všetci dostali certifikát, ktorý nás veľmi potešil. Radím vám všetkým - príďte, keď bude opäť lektor na škole!

žiaci zo ZŠ Hurbanova, Stara Tura
Angličtina v ZŠ Bošany

Týždeň plný angličtiny sa na našej škole uskutočnil v týždni od 9. do 13.2.2009. Na kurz sa prihlásilo 38 žiakov. Boli rozdelení do troch skupín. Najmladšou skupinou boli tretiaci a štvrtáci, piataci boli so šiestakmi a ôsmaci s deviatakmi. Každú skupinu učil jeden lektor. Najmladších David z Anglicka, stredných Jennifer z Kanady a najstarších Justin z USA. Každá skupina strávila so svojim lektorom 30 hodín počas jedného týždňa, učili sa podľa našej organizácie vyučovania 6 vyučovacích hodín denne iba angličtinu.

Hodiny boli veselé, deti nadšené, tešili sa na každý ďalší deň. Bola to pre nich nová veľká skúsenosť. Ani najmenší nemali problém dorozumieť sa a pochopiť, čo majú robiť. Žiaci pracovali veľa so slovníkmi, obohatili si slovnú zásobu, robili rôzne aktivity, ktoré im pomohli zlepšiť sa v angličtine.

Radi by si angličtinu zopakovali aj v ďalšom školskom roku. My učitelia sme tiež veľmi radi, že sa táto forma výuky jazyka osvedčila a plánujeme aj naďalej spolupracovať so SIDAS Jazykovou školou. Aj pre nás to bola nová obohacujúca skúsenosť.

Za podstatný prínos považujeme to, že žiaci mali možnosť byť v priamom kontakte s lektormi, ktorých rodným jazykom je angličtina a mali možnosť počuť a použiť jazyk v reálnej situácii, pričom boli nútení dorozumieť sa. Táto skúsenosť je nenahraditeľná. Žiaci nemusia cestovať do zahraničných jazykových škôl, ale vďaka SIDAS Jazykovej škole majú túto možnosť aj tu na Slovensku. Je to zážitkové učenie, ktoré odporúčame ďalším školám. Na stránke našej školy si môžete pozrieť fotografie z vyučovania a z odovzdávania certifikátov na konci kurzu.

Učiteľky anglického jazyka, ZŠ Bošany

Kópie článkov a textov z rôznych škôl

 • Dobrý deň,

  v piatok nám skončil kurz z Vašim lektorom Andrew Jao.  Boli sme maximálne spokojní.

  Lektor bol mimoriadne zodpovedný, perfektne sa pripravoval a odučil každú minútu.

  Deti si ho veľmi obľúbili, veľa z kurzu získali, na rok by chceli zase...

  Takže ešte raz ďakujeme, s pozdravom

  AEW jún 2017 Komjatice

 • My Active English Week

  My active English week was awesome because the lector was brilliant. We learned a lot and we had a lot of fun.

  Firstly, let us have a look at our lector. His name is Andrew Mayor. He is 53 years old. He is from London and he has an excellent accent. It was easy to understand him. He lived in India for 19 years. Then he became an English teacher. Also, he really likes traveling. It was fun to speak with him about his experiences from traveling.

 • Dobrý deň,

  opäť raz ďakujeme za EAW na našej škole. Deti boli nadšené z hodín, obľúbili si aj lektora Luka, ktorý s nimi hral rôzne hry, hodiny boli aktívne, akčné, žiaci si vyskúšali, kde až siahajú ich znalosti z jazyka. Z ich strany i zo strany rodičov vyjadrujem veľkú spokojnosť a tešíme sa na ďalší EAW.

  S pozdravom

  AEW máj 2017, ZŠ Lipany

 • S priebehom týždňa sme boli veľmi spokojní. Výučba prebiehala voľnou a hravou formou čo prispelo k pozitívnej uvoľnenej pracovnej atmosfére. Lektori si pripravili množstvo jazykových hier a rôznych aktivít, ktoré sa žiakom veľmi páčili a aktívne sa zapájali do komunikácie s lektormi. Predstavili im svoje krajiny, tradície, vytvorili si svojho hrdinu, stali sa slávnymi osobnosťami... Celý týždeň hodnotíme veľmi kladne.

  AEW máj 2017 Oravská Polhora

 • Dobrý deň,

  ešte raz by som sa Vám chcela poďakovať za Aktívny jazykový týždeň, ktorý sme organizovali na našej škole prvýkrát.

  Ďakujeme Pánovi Davidovi Schofieldovi za otvorený, trpezlivý a priateľský prístup k žiakom, za vynikajúcu atmosféru na vyučovacích hodinách, a snahu priblížiť nové vedomosti s úsmevom a s humorom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  AEW apríl 2017 ŠAHY

 • Dobrý deň,

  Ďakujeme za super AEW od 24. do 28. apríla 2017.

  Podobne ako v minulom školskom roku, deti hodnotili tento týždeň veľmi pozitívne... veľa detí by prijalo mať takýto týždeň dlhšie, teda aby trval 2-3 týždne, prípadne bol 2x počas školského roka.

  Lektori - Mr. Luke, Mr Andy, Mr Alex a Mr David si naše deti získali ihneď... týždeň ubehol ako voda...lúčenie bolo pre niektoré deti ťažké... neverili, že je koniec a lektori odchádzajú. Všetci mali radosť z nových poznatkov a neopakovateľné zážitky !

  Ešte raz veľké ďakujeme !

  AEW apríl 2017, ZŠ Nemšová

Podnikateľské centrum Strojár
Južná trieda 93, prízemie
040 01 Košice

Pevná linka: 055/381 12 94
Mobil: 0905 853 127

Všeobecné otázky: office@sidaschool.com
Otázky týkajúce sa projektov pre školy a letných anglických táborov: slovakia@sidaschool.com
Riaditeľ: schofield@sidaschool.com
© 2017. sidaschool.com. All rights reserved.